HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


DEN MISMODIGE

           M
in Sjels Harpe med et hvæsset Smerteshviin
                             tvertover har jeg skaaren
                                    -- det uselige Lin.
           Hvis endnu i min Hules Indgang tør sig tee
                             paa klangfuld Vinge baaren
                                   en himmelfødt Idee:
                 Forbandelse den møde hvor Jubel hilste før!
                       i Tausheds Grav den træde, ei gjennem Harpens Dør!
                             Hui -- ha! med søndersledne Strenge
                                   min egen Brud jeg hænge,
                       mit Hjertes Tanke-Engle jeg strangulere tør.
          

           Jeg Sang ei vil øde paa gamle døve Nor.
                             Forhaanelser kun svare
                                    -- det er min Hymnes Chor.
           Ja var min Harpe end en Regnbu fuld af Sang,
                             naar Nor vil heller kare
                                   i Kobberstyv'res Klang:
                 Mig Himlen da bevare at ryste Gubbens Fred.
                       I Hjertets Leerhul heller jeg graver Harpen ned.
                             Nei -- ha! Før gaaer jeg Selv i Graven;
                                   ja bryder Plecterstaven,
                       og vandrer under Mosen, men tager Harpen med.d.I,b.1,s.456  

           Jeg tier da -- javel! Ak, Ludvig, ikke vel!
                                        Thi just idag en Tanke
                                   er kommen til min Sjel.
           Den har i Haand en Jord med brændende Throner besat;
                             og dog, trods disse Rosers Duften,
                             (en Hær af Majestæter, som dampe hen i Luften)
                                   skjøndt denne høje Tanke,
                             med Guddomsild i Øje og Engleving paa Hat,
                 paa dødeligt Hjerte banker, ja banker -- tys! den banker:
                       jeg raaber ei "kom ind!" men sidder taus som Nat.            

           Saa Taushed svor jeg Vormens Bølge
                                         og Skreyas Sky:
                                   de Eneste, som ville høre,
                                   de Eneste, som kunne svare,
                                   de Eneste, som mægte følge
                             Dem som paa Harpens gyldne Gry
                             fra Himmelen til Jorden flye.

            

           Jeg til en Liimpind Plectren gjorde;
                                         min Lyras Streng
                                   jeg snoede til en Dompapsnare;
                                   jeg hang min Harpe som en Done
                                   i vildest Skog i hele Norden,
                             at fange Trost som liden Dreng
                             til prægtigt Skjaldfarvels-Festin.

            

           Der hænger den -- Nu syng med Vinden!
                                         Og lefl og bol,
                                   min gyldenlokk'de Elskerinde!
                                   mit straaleaarede Livsenshjerte!
                                    -- for Verden Min og Mit forinden
                             jeg gav dig fri til Sky og Sol --
                             med alle Verdens Vinde bol!
          
d.I,b.1,s.457               

           Men hvis de Tosker mig fordømme,
                                         der stirre paa,
                                   at samme Stund jeg dig forstødte,
                                   min Elskte, tog jeg dig til Hjertet, --
                                   da veed jeg Ludvig ei vil glemme,
                             at, brænder Skjaldehjerte, maa
                             vel Røgen udaf Munden gaae.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE