HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
I VINDUET

           H
vilken lystig Fætters klapprende brede Lunge
                       vil være Fluesmekke,
                       med Latterklappren knække
                 den fule Sorgmyg, som sin Tunge
                       borer i mit Hjerte?


(Røster over Gaden

           Haha! Haha!)

d.I,b.1,s.450  

           Ud af Løgnens Stormbasuner sig hvirvled Myggen.
                                  Paa hver dens Ving stod skrevet:
                       "Han Sviregast er bleven."
                 Et Stellas Brev var stribe'de Ryggen.
                       Satans Hest var Myggen.(Røster over Gaden

           Burgunder! Burgunder!)           Drak jeg mere Viin end Noah, det gamle Anker,
                       du Myg, som stikker, stikker,
                       dog meer af Hjertet drikker.
                 En giftig Byld af mørke Tanker
                       i dets Sted du levner.(Røster over Gaden

           Champagner! Champagner!)

           Ak! -- Et Bæger var for Friheden, den herligste Norges Sol.
           Et Bæger for hvert Jomfruhjerte under Verkenskjol.
           Det tredie Bæger -- jeg drak det i tausest Eenrum med
           den Aand, som, naar de Andre fra Bænken tumle ned,
           ifra mit gyldne Horns Rand skinnende løfter sig --
           o, dette Bæger, Stella, det var . . det var for dig.           Hvilken bundløs Skaal -- frem Storhavets Bølgestimmel! --
                       kan drukne Jetten Jammer,
                       der banker med sin Hammer
                 hver smiilklar Stjerne af min Himmel,
                       Nagler i mit Hjerte?(Røster over Gaden

           Hei! en Bolle! en ny Bolle!)

d.I,b.1,s.451  

           Liv han fik (skjøndt Engle deri bør være fødte)
                                  i Blikket, jeg med Latter
                       gav Anna Evasdatter.
                 Nei, nei! et fremmed Skeelblik glødte
                       Liv i det Uhyre.(Røster over Gaden

           Alle smukke Pigers Skaal! Hurrah!
                                         Spil op, Musik! Hurrah!)           Mon -- som giftig Kingel entrer fra Dyb til Tinde
                       paa dugbeperlte Traade,
                       liig Stjernestraaler vaade --
                 i Glædesblikket Ondskab finder
                       Vei til Uskylds Ære?           Eller mon hvert frydfuldt Sjeleblik paa en Qvinde
                       dog fra en Djævel flammer
                       fra inderst Hjertekammer,
                 som hine Regnbutraade rinde
                       dog fra eddret Kingel?           Da ærværdig Fama blier med sin Narreskralde,
                       med Kjake stor som Natten,
                       med Irrlysfjer paa Hatten.
                 Og hendes Ondskab vil jeg kalde
                       nidkjær Helgeniver.           Da hiin gustne Kjerrings Ansigt er Sandhedssolen;
                       hiin Tungebrod den skarpe
                       en Qvint af Engles Harpe;
                 og Pythia paa Viisdomsstolen
                       Fruen paa Tabouretten.

d.I,b.1,s.452  

           Da med Fryd jeg kysser Famas' Mesterstykke:
                                  det Stellas Brev, som bander:
                       "elsk alle Verdsens Anner!"
                  -- Nu tør jeg kun med Taarer trykke
                       taust det til mit Hjerte.

           Ak! -- Maanen seer mod Jorden evig trofast ned.
           Men, kommer en Taage mellem med blottet snehvid Barm,
           mon, Stella, Maanen er troløs, mon den paa Lys blier arm,
           om stakkels lille Taage faaer en Straale med?
           Hvi ikke elske det Skjønne hvorhelst det viser sig?
           Hvad, Stella, er vel det Skjønne uden et Bild af dig?
           Hvad gjøre (liig drivende Skyer, der blotte, i det de gaae,
           derovenfore den evige Himmels faste Blaae)
           selv tusind Forelskelser (slukte før Lysene brænde ned)
           vel Andet end at forherlige vor Elskovs Evighed?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE