HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


TIL NORGES TREFARVEDE FLAG

           D
u engang var en Flammesky,
           af Lyn en Kampdags Morgengry,
                 du Norges røde Flag.
           Med dig Kong Barfods Snekke fløi
           paa Drageving til Orkeney.
           Da Solen blegned, blank og høi
                 du sad paa Olafs Dag.


           Af Kongepurpur vævt du er,
           og voxet paa et Heltespær,
                 du Sejerrose huld!
           Af Blod du, Banner, har din Let.
           Til Høitelt for sin Majestæt
           i Skyen Folket spændte det
                 fra Sejervalens Muld.

d.I,b.1,s.445  

           Du svævte over Jord engang
                      du Blodsky fyldt med Sejersang,
                 somom i Heklas Brand
           de Svovelrødder sprunge, og
           den Himlens Baun løsreven drog
           om Verden i et Flammetog,
                 anført af en Orcan.           I Stavnen da fra Sigurds Spyd
           du brændte meer end Sol i Syd.
                 Og Vestens Ocean
           blev bag dig klart som Himlen hvor
           Kometens Straalehale foer;
           af dine Gnisters Rosenflor
                 bedæktes Engelland.           Som midtpaa Jæmtlands vilde Kjøl
           Gellina saae fra mørken Støl,
                 i Sorg skjøndt i Skarlag,
           mod Dal i Vest mod Dal i Øst
           om Kongen ikke kom den Høst,
           og lytted om ei Fjeldets Røst
                 tilsang ham Rytterslag: --           Saa hang du Flag i Christiansborg
           skarlagensmykt dog flort i Sorg.
                 Men ofte fløi du op,
           og saae mod Vest og saae mod Øst
           om ei det Lyn endnu var løst,
           som bragte til din Hjemvee Trøst
                 og dig til Dovres Top.

d.I,b.1,s.446  

           Det kom det Lyn, og fletted sig
                      som hviden Gloriekors i dig
                  -- en Ild meer himmelsk reen
           end den som flammer fra din Glød,
           der farved Danebroge rød,
           da i Volcanpragt du frembrød
                 paa højen Fredrikssteen.           Men midti Lynildkorset laae
           paakryds to Tordenkiler blaae.
                 Den Gud indsmeded dem,
           som naadig bød, at Norges Flag
           opstod forherliget en Dag,
           liig Støvet, der som Engel bag
                 sin Gravhøi straaler frem.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE