HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
EROBRERENS SANGER

           D
ybets Djævle, flaggrer op saa tæt saa tæt som Støv!
           Kommer! Cæsars Sangers Harpe er jer Æreport.
                             Kom, Cains Radd
                 med Menneskets førstslebne Morderknivs Blad!
                             Kom, muggne Skolt
                 af Første, som Spir over Mennesker holdt!
                       Dødens Skygger, reiser eder!
                       Kom ethvert af Dybets Kryb, der
                       er belivnet Klump af Natten!
                       (som den blaa Sfinx Filifendel
                       er en liden Dag bevinget.)
                       Kommer: Afgrundens Befolker,
                       en tilbedt og laurkrandst Djævel,
                       Morderkongen, en Erobrer
                       dyrkes som en Gud, i Jordens
                             Navn -- ak, af en Skjald.


           Fyld et Tjæreqvartel, Skjald, med tusind Fugle smaae:
           med den kjelne Duehun og søde Irisk graa!
          
d.I,b.1,s.440                                Heijah! paa Stang
                 du stikke det op paa en kulsviet Vang!
                             Heijah! tænd an!
                 Besyng da din Cæsar og Jorden i Brand!
                       Ei du hører Duens Jamren.
                       Dog den Due var en Mo'er, hvis
                       Rok imellem Smaabørn surred;
                       røde Pape gammel Borger
                       knuset af sin egen Arne;
                       Irsken en trolovet Jomfru
                       qvalt af Røg i Brudgoms Arme.
                        -- Skjald, hvad Sangaand i slig Jammer?
                       Der skal syndig Magt ei Storhed
                             til at skabe Sorg.


           Haand, der svinger Plektren for den store Morderdrot,
           krumme, kjøbte Virtuoser er din Fingerflok.
                             Et Hofcapel
                 da bliver din Guldstrengerad, Citharel!
                             En Hoboist,
                 Erobrerens Skjald! skal du agtes forvist.
                       Da din tørre Prosamuse
                       Pebermøen Saga være!
                       Storhed maale du med Lænker!
                       Aanderang med Ordenskjæder!
                       efter Trommeklang Berømthed!
                       En Kanonrøg er den Himmel
                       hvori, Skjald, din Guddom throner
                       over sine Valpladsverdner.
                       Blod og Graad er Cæsars Blomster.
                             Dine er hans Guld.           Lazarethets Dunster, Cæsars Sanger, er den Sky,
           hvori ind din Muse hyller (haha!) sin Majestæt.
          
d.I,b.1,s.441                                En Sneppertodd
                 er Glorien hendes -- den drypper af Rodd.
                             "Triptrap Geled!"
                 er eneste Versfod dit Heltedigt veed.
                       Derfor stønne dine Strofer
                       som Geleder Grenaderer.
                       Og din Jubl, du Ven af Lasten,
                       naar den glimrer bag et Banner,
                       naar den hersker bare, raser
                       retsom Cæsars Trommehvirvler.
                       Heltedigtets hundredtusind
                       velpoleerte Hexametre,
                       rulle kun, som hans Colonner,
                             hentil Ild og Død.


           Men den sande Muse: Hun som elsker Støvets Dyd;
           løfter den fra Pjaltedækket til sin Himmel op;
                             i Vuggekys
                 indstraaler i Barnet sit himmelske Lys,
                             imens hun selv
                 forelsket indsuger dets Menneskesjel . .
                       Hun paa frie Tag sig sætter,
                       men kun Røverravn paa Borgen.
                       Gjennem Harpen (dette Jordens
                       Øre lagt til Himlens Læber)
                       bruse Himlens Sjeles Tanker
                       ind i Jordens Millioners.
                       Imperatoren da bæver.
                       Thi dens Klang kan smede Øxer,
                       og dens Strengerad som blanke
                             Piker springe frem.           Skinner, Engles Stjerner! Skin Guds Sol! I Glædens Lys!
           Hvælv dig, alle Sjeles Himmel: Friheds Odelhjem!
          
d.I,b.1,s.442                                Bort Djævleving!
                 (et Banner du var, mens du gnistred omkring)
                             Bort Drageham!
                 (det Skib hvori Cæsar paa Blodhavet svam).
                       Jordens Djævle, Afgrundsdrager,
                       som med kronte Isser flamme,
                       I som knuged Jorden dobbelt,
                       da I tænkte Himlen sonet
                       blot fordi en Skjald, der kaldte
                       sig dens Søn, besang jer Sejer --
                       skjuler jer: -- thi hør Cheruben
                       Byron sang jer Død i Thordner!
                       Delavignes Harpe brænder
                             jer, den Julisol.


           Gjennem en Skjærsommerstraale som i Guldbasun
           sang de Himlens Skjalde Frankrig Frihed til og Seir.
                             Cæsarers Fald
                 at synge da lærte den viede Skjald.
                             Med Fryd han fandt
                 at Brutus' Dolk mellem Strengene brandt.
                       Delavigne sang: -- og Aander
                       svang det Sollyn Julistraalen,
                       smeltet Kobber liig, om Jorden.
                       Men med Guddomsvid imellem
                       Mængden foer den, slog kun Onde,
                       veg for Borgerhat ærbødig,
                       smeltet Kroner, sved Tiarer,
                       splintred kun de Klerkkalotter,
                       som med Domers Stolthed over
                             Klosterhjerner hang.           Körner sang og Arndt og Uhland -- Lüzows sorte Jagt
           vare deres Toner kun i Liv, i Staal, i Seir.
          
d.I,b.1,s.443                                Da Rhiga sang:
                 paa Marathon glimred igjen en Falang;
                             og Zeus sit Lyn
                 Kanaris, den Brændende, gav ifra Sky'en.
                       Chenier sang: -- da lodded Engle
                       Himlens Blaa med Lynets Flammer
                       ind i Galliens Liljebanner.
                       Roucher sang: -- da, let som Skyer
                       fulde af Dæmoner, rulled
                       over Alpen Legioner.
                       Niemcevicz greb i Strengeraden,
                       Samson liig i Dagons Søiler:
                       Weichsler blaae af Staal og Bug af
                             Blod om Czaren slog.


           -- Cæsars Skjald ved Flammepøsen, (Cæsars Storheds Bild):
           se jeg samler Skogens Fugle i min Maipocal!
                             Maaltrost, som fik
                 din Fløitklang af Stellamins funklende Blik
                              -- ah, Klangkarbunkl!
                 . . ah, funklende Fløiten og fløitende Funkl! --
                       Sorte Starr, døbt i min Klage!
                       Due, hvid af mine Taarer!
                       Stillits, Friheds Skjald med Vingen
                       liig et lidet trefarv't Banner! --
                       flyver i mit Frihedsbæger
                       med den norske Løve over!
                       Se, jeg løfter Laaget! -- Flokken
                       flyver op til Gud med Hymner.
                       Cæsars Sanger, hør -- det er en
                             Libertadors Sang.

                 Ei dig daare Seirsvognens Duren!
           (den fører Voldherren frem) -- ei hans Fahnspidsers Guld!
           (Af dem skal Sceptrene smedes). Men syng du med Plogen i Furen
                 om Frihedens Fredsaar i Muld!

d.I,b.1,s.444  

                 Du søge din Plads i Musikcorpsets Skare,
                      i fuld Uniform, du Erobrerens seirdrukne Skjald,
           som seer ei at Mennesket Napoleons Sejerstog vare
                 Cheruben Napoleons Fald!                 Sejer du synger? Der synges kun Sejer
           af Smaabørns Lallen (den Jubeltrochæ)
                       af Qvinders dandsende Fod
           (den levende Dactylus under Tropæ),
           naar cincinnatført Folk, ei Cæsar, det Fædreland ejer
                       med Hæder og Fred
                 det afkjøbte Jorden for Blod
                       og Himlen for Sved.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE