HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833d.I,b.1,s.420  
PAA SKAKASTØLSTINDEN

           H
id steg ei Sky, men reen og blaa
                            er denne Æthrens Ø.
           Dernede Lyn som Snekker gaae
           med gyldne Dragesnabler paa
                 en Tordens Rullesjø.


           Kun Morgnens Solglands er dens Vaar
                  -- hvor skjær og ætherfiin!
           I Sommerpragt hver Aften staaer
           det Rosenkrandsgespenst som faaer
                 sin Dug af Stjerneskin.           Dog hist fra denne Dybdes Grund,
                 i denne Alpeport,
           i dette Stormens trange Sund,
           hvor Skyerne langs Kløftens Bund
                 henfosse malstrømfort . . .           . . Hist i det Skycharybdis midt
                 endda en Tind! en Tind!
           En dristig Falk kan række hid.
           Men did? Min Tanke gaaer kun did,
                 den Falk ifra mit Sind.           (Til Solen gaaer fra Himala
                 med Længsel Adams Blik.
           Paa Jordens Throners Thron endda
           satanisk raser Han derfra,
                 for han ei Guddom fik).

d.I,b.1,s.421  

           En Snehvirvl rundt den svarte Spids,
                            liig splintret Seil om Mast!
           Det var en Verdens Skibbrud, hvis
           den Mast af Steen med Fløi af Iis
                 i Skyers Havgang brast.           Den staaer. De gamle Stjerner, som
                 vor Klodes Fødsel saae,
           de døe; men da i Himlen tom
           skal Jorden i sin Alderdom
                 ved denne Stav gjenstaae.           Og hist af Skyens Hav en Tind
                 sig snegledrejer, liig
           en snoe'd forstenet Hvirvelvind.
           Du Chaos' Horn, du vover ind
                 i Himlen bore dig?           Og hisset, liig en halvskabt Verd,
                 en hjelmhvalt Jøkelkoll!
           Den staaer som i en Jettefærd
           mod Alt -- en blaalig Bræ til Sværd,
                 det svarte Bryst til Skjold.           -- Hid steg ei Sky; men evig klar
                 er Himlen, Luften skjær,
           og Bunden som om Jøklen var
           det hele Himmelhvælvs Pillar,
                 og ei mod det en Fjær.

d.I,b.1,s.422  

           Hid steg kun over Fannens Vold
                            en Ørn en Storm og jeg.
           Fra Verden hist saa stiv og kold
           krøb Isen hid paa Bræens Skjold
                 sin sekellange Vei.           Her aldrig Sorgen aandet har --
                 ak! før fra dette Bryst.
           Hvis Nogen aanded her, da var
           en Engel det, hvem Skjebnen bar
                 til fremmed Verdens Kyst.           Men svimled jeg -- hvor snart igjen
                 var jeg ei her! -- maaskee?
           Jeg foer til Englens Verden hen,
           hvor Himmelalpen blaaner: den
                 med Stjernerne til Sne.           Her er jeg nærmest Gud; thi fra
                 den Slægt jeg fjernest er,
           som bander i Halelujah,
           som hader Herren Jehovah,
                 men holder Satan kjær.           Her er jeg paa din Thron, Orcan! --
                 Ha, hvis jeg dig befol;
           jeg skjød dig ned paa hvert et Land,
           der seer ei flammende Volcan
                 i gyldne Kongestol.

d.I,b.1,s.423  

           Jeg hvæssede med Lyn din Ving,
                            saa hver en prægtig Leir,
           der ikke frelsende omkring
           Europa drog mod Kreml en Ring,
                 du slog i Vind og Veir.           Et Hav jeg lagde i dit Skjold:
                 hiin svullne, svarte Sky.
           En Skyoos da, et Chaostrold,
           du knuged ned hver Borgevold,
                 i Dynd hver Trælleby.           Med meer end Lyn og voldsomt Hav,
                 Orcan, jeg rusted dig:
           min Flammevrede jeg dig gav.
           Hver retløs Dommer da du af
                 sit Sæde løfted mig.           Med Kappe, Krave, Pen i Haand
                 du hid med ham dig skjød.
           Fra denne Himlens Dørcolonn
           derinde hængt i Stjernebaand
                 han saae den Eed han brød.           Jeg bød dig kløve Skyen, at
                 han kunde høre klart
           hvor Uskyld skreg i Fængslets Nat,
           og see den Stump han levned at
                 af Fædrelandets Chart.

d.I,b.1,s.424  

           Jeg ham paa dette Jordens Spiir
                            lod læse sine Ark,
           hvori til Sort det Hvide bli'er;
           og derpaa, kanskee, gav jeg Sir
                 Jefferies et Spark.           Men bragte du en Obscurant
                 i hellig Tempelkjol,
           jeg til den vilde Ørn ham bandt,
           og slap dem, at han kunde grant
                 sig stirre blind i Sol.           Men bragte du en Advocat:
                 en Sligen som jeg veed --
           til Himlen du ham bære brat;
           thi jeg tør dristig sværge at
                 den ham i Helved smed.           Men til mit Helved jeg gaaer hen
                 fra Himlens Søiledør:
           til Verden, slig den var, da den
           jeg nede ligge lod igjen
                 bag Skyens Glemselsslør.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE