HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


SORGENS SKRATT

           T
ro ei, hvert et Skratt er Latter.
           Satan kun og Sorgen skratter.
                 Englen smiler, Glæden leer.
                 Ak, men Latterklangen er
                 Glædens Flugt paa lette Fjer
           ifra Adamshjertet atter.
           Fly, Secund! og Himlens Datter
                 flaggrer ei om Læben meer.


           Engang -- hør det gamle Qvæde! --
           engang maatte Adam græde:
                 engang Du maa græde, Mand,
                 naar Du finder Dig som Han
                 udstødt af Cherubens Brand,
           ene paa den mørke Hede,
           naar Du ikke tør betræde
                 meer din Uskylds Fødeland.

d.I,b.1,s.418  

           Edens Port bag Adam knaged,
                      Vredesenglens Glavind raged,
                 som et Taarn ibrand, mod Sky;
                 kun en Svoveldamp til Ly;
                 over Heden bruun og ry
           vilde Lyn hverandre jaged;
           Eva ved hans Fødder klaged
                 "Mand! min Mand! hvor skal vi flye?"           "Adam? -- ha, dit Øie følger
           gridsk den gule Euphrats Bølger . .?"
                 (Liig en blegnet Lynild Phrat
                 suste gjennem Ørknens Nat.)
                 "Eva, did! -- saa klang hans Skratt --
           "Under blanke, kolde Bølger
           Paradisets Vei sig dølger . .
                 Eva did! til Phrat! til Phrat!"           Skyen synker -- Phrat er borte.
           Ørnen hviner, og beflorte
                 Skyer aabne atter sig.
                 "Eva, hold dig fast! . . en Stig
                 baner Ørnens Vinger mig . ."
           " -- Ak, skal vilden Flod og sorte
           Ørn og Lyn -- fra Edens Porte,
                 Himlens Ætling, følge Dig?"           Skyer kom og Skyer svunde.
           Ingen Vei paa Jord de funde.
                 Intet Lys paa Himlen var.
                 Raabte de "hvorhen?", da bar
                 ikkun Hjertets Banken Svar.
           Torden over Edens Lunde
           rulled, naar de blege Munde
                 raabte: "hvor? hvorhen, vor Fa'r?"

d.I,b.1,s.419  

           Førstegang fra Manden klinger
                      da et Suk; -- det snelt sig svinger
                 gjennem Mulm til Himmelhjem.
                  -- Under! se, fra Gud til dem
                 svæver Sukket atter frem
           som en Aand paa mørkblaae Vinger,
           og af Evas Taarer slynger
                 Englen sig et Diadem.           "Sorg, af Adamshjerte baaren,
           svøbt i Suk og døbt i Taaren,
                 "Sorg", du Støv, det er mit Navn.
                 Føre Eder gjennem Savn
                 over Jord til Himmelhavn,
           Adam, dertil er jeg kaaren!
           Hvor jeg skratter, der er skaaren
                 Vejen til din Fædrestavn."           Saa den mørke Engel qvæder.
           Eva følger den og græder.
                 Adam følger mørk og og stolt;
                 skratter, om en Ranke holdt
                 ham i gylden Druebolt;
           skratter, om hans Engel leder
           efter ham paa andre Steder
                 end i Ly af Efeuskjold.           -- Adam-Rein, tilsidst Du svingte
           Dig ifra den falkevingte
                 Sorgens Aand i dine Fjed:
                 den, som jamred sit "afsted!",
                 til den selv ei fulgte med.
           Dig nu tvende stjerneøj'de
           Serafiner i din Høide
                 følge trolig: Fryd og Fred. --


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE