HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833

d.I,b.1,s.361  
DEN FLITTIGE, TARVELIGE TILFREDSE
NORSKE BONDE

                 S
kjyruklang,
                            Sliulsang
           -- det er Bondens Fela.
                 Gamle Juul med bedre Laad
                 kommer ei med Folesprang,
                 naar paa hviden Vang med Graad
           Aarene sig dele.


                 Saae lidt Sved;
                 Guldet ned
           i sin Binge trille,
                  -- det er Bondens Lykkespil
                 med en Myr saa brisk og bred.
                 Myren taber vred; den vil
           først til Vaaren spille.                 Kofte graa,
                 Hatten paa
           midt fra Fjerchakoen,
                  -- det er Bondens Pragt og Pynt.
                 Hustru min, dit Liin kan faae
                 Regnburødt og blaat og grønt
           af lidt Mos paa Moen.                 Kræmmer-Gjøth,
                 du, som snød
           Flid og Sølv fra Norge,
          
d.I,b.1,s.362                    Gjenten med sin Trave Liin
                 spinder til en Rose rød.
                 Hun vil ei i Kisten din
           fremmed Skjønhed borge.


                 Øl saa bruunt
                 gjør det luunt
           om en Bondes Hjerte.
                 Kallens Bringe, graa som Varg,
                 voxen Gut, hvis Blod saa sundt
                 spruter Gnister gjennem Marg,
           kun slig Viin fortærte.                 Søn, til Juul.
                 slaae vi Hul
           paa det stærke Anker!
                 Kannen fram med Løven paa!
                 Laaget af -- det Glædesskjul!
                 Brændevinet skal faae staae
           medens Kruset vanker!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE