HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


DET STÆRKE ORD
Mel.: For Norge, Kjæmpers Fødeland.           D
er er et Ord hvortil vor Aand
                 maa lænke alle Dyder;
           hvor langsad, som ad en Colonn'
                 sig Storbedrivten skyder,
                       og klynger, Himlens Stjerne liig,
                       til Evighed og Ære sig,
           om endog intet Kongebaand
                 den Hædersborger pryder.
d.I,b.1,s.357  

           Der er et Ord, som kroket Rad,
                            der under Seklet bæver,
           til Løve midt i blodigt Bad
                 med reiste Muskler hæver.
                       Det marger furet Gubbes Been
                        -- han liig sin egen Runesteen --
           det Dværgemaal, som nævner glad
                 hvad Kjært dit Spørgsmaal kræver.           Der er et Ord, som lade kan
                 dit Rifleløb med Lynet;
           som blæser Rust af Biletand,
                 og laaner Klingen Brynet;
                       som til et Kogger gjør din Barm,
                       og lægger Tordner i din Arm.
           Det Ord, det Ord er: Fædreland!
                 med Underkraft forsynet.           Lev Fædreland! Stolt' Norge kjær!
                  -- Det leve skal saalænge
           den Dødsprofet et godt Gevær
                 vil jevnt med Sliuln hænge,
                       og (vist som Ahnebrev i Slot)
                       paa Væggen Øx, der bider godt;
           og Gutten fører let sit Spær,
                 som Gjenten Vævens Gjænge!           Lev Fædreland! du høie Nord!
                  -- Det leve skal saalænge
           trefarvet Frihedsbanner groer
                 som fagrest' Blom paa Enge!
          
d.I,b.1,s.358                          Saalænge Rødt er Mandemod,
            Hvidt Fromhed
i det stærke Blod,
           og Blaat et Styrkens Belte svoer!
                 Saalænge! ja saalænge!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE