HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833

d.I,b.1,s.350  
VED AFSLØRINGEN AF KROHGS STØTTE
DEN 17DE MAI 1833.Før Afsløringen.

           V
ær stolt, o Nor, ved Kjæmpens Grav!
                            den Søn, Dig Himlen skabte,
           Du som en Christian Krohg gjengav,
                 den vandt, da ham Du tabte.
                 Giv, Himmel, da til Vederlag
                 Nor Mænd, der vove Aandeslag,
                 som han, for Jords og Himmels Sag:
           for Frihed, Ret og Sandhed!


           Hans Viisdom tage evig ind
                 sin Plads i Storthingssalen!
           Hans Frisind liig en Nordenvind
                 igjennemstorme Dalen!
                 Dit Skarpsind, Krohg! -- det Aandelyn --
                 i hver en Normands Øiebryn!
                 da, Frihed, tryg som over Sky'n
           hos Nor Du boer og bygger!           Da, Krohgs Aand, fra Dit blaa Paulun,
                 fra Frihedsdagens Himmel
           Du daler mellem Brødre kun
                 og Fries glade Vrimmel.
                 Da uden Sky sig Høi og Lav
                 frydsamler om Din Æresgrav,
                 der -- som en Fredens Gud den gav --
           blev et Forsoningsalter.Efter Afsløringen.

           Vor Krohg! den Krands, Du blegned med,
                 er lagt paa Støttens Tinde;
           bedugget af vor Kjærlighed
                 hver Morgen frisk den finde!
          
d.I,b.1,s.351                    Normannaløven har paa Vagt
                 med Bilen sig ved Foden lagt;
                 den skal -- det Lyn af Folkets Magt --
           omblinke, Krohg, Dit Minde.


           Vi see dit Kjærnavn, Christian Krohg,
                 i Sagas Malm at tindre.
           End skjønnere -- et gyldent Sprog --
                 det glimrer i vort Indre.
                 En høiere end den Colonn'
                 er reist Dig i vor Borgeraand.
                 Her reiste vi med taksom Haand
           dens Billed kun: -- den Mindre.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE