HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


d.I,b.1,s.348  
NORGES FRIHEDSDAG
(17DE MAI)           V
elsignte blandt Dage,
                            paa blomstrende Skyer
           til Norge tilbage
                 fra Himlen du flyer.
           Der stille du svævte
                 blandt Engle i Løn
           til Skyerne bævte
                 og brast af vor Bøn.


           I Høiden saa rolig,
                 Velsignte, du laa.
           Serafernes Bolig
                 var Domen din blaa
           til did ifra Jorden
                 et Længselraab gjaldt:
           da nedover Norden
                 du straalende faldt.           -- Før Dagene dale
                 til Jorden, om Gud
           de spænde sig alle
                 som Himmelhvælv ud:
           som Englenes Telte:
                 en Saliges Leir,
           Hvor frigjorte Helte
                 sig hvile paa Seir.           Dog blege og lave
                 de Daglige staae,
           og Sorgen liig Grave,
                 de synkende, graae.
           Men Stordaadens Dage,
                 hver over sit Hjem,
           de straalende rage
                 i Himmelen frem.           Som Himle i Himlen
                 se trefarv'de Tre!
           De steg over Vrimlen
                 om Louvres Palæ.
           Af Mulm bygt, sig reiser
                 en høi Sarkofag.
           Den, blodige Keiser,
                 er Warzovas Dag.           Se, over Bastillens
                 Ruiner en Dag
           sig hvælver i Himlen
                  -- et Telt af Skarlag.
           Naar fuldt af Serafer
                 det Midsommergry
           sig sænker, da raver
                 Bastiller paany.           Ved Siden der blaaner
                 akaciesvalt
           blandt hine Pauluner
                 et Lufttempel hvalt.
           Der Washington hviler;
                 men aarlig han paa
           Amerika spiler
                 det Julihvælv blaa.           Men mellem de Tvende,
                 o Norge, din Dag
           du øiner sig spænde
                 trefarv't som dit Flag
           til did ifra Jorden
                 dit Længselraab gjaldt:
           da nedover Norden
                 den viftende faldt.

d.I,b.1,s.349  

           Da maatte vel springe
                            de Straaler tilsidst,
           som Aaret rundt tvinge
                 blandt Stjerner den hist,
           imedens til Jorden
                 dens Længsel dog staaer:
           til Folket i Norden,
                 til Birkenes Vaar.           Sig Himlene dunkle
                 af Jorderigs Vee.
           Cheruberne funkle,
                 naar Taarer de see.
           Vor Længsel de hørte:
                 det straalende Hvælv,
           de boe i, da førte
                 de ned til os Selv.           Paa Dagtinden luer
                 Maisolen som Flag.
           Som Taget af Duer,
                 bedækkes du, Dag,
           af Engle, som dale
                 for aarlig engang
           din Høihed at male
                 for Norge i Sang.           -- Velsignte blandt Dage,
                 du Selv er en Geist,
           som kommer tilbage
                 hvor Mindet er reist
           om at du har levet
                 i herlig Bedrivt,
           i Norrige skrevet
                 udødelig Skrivt.           Du blaaner deroppe
                 som Skyggen du var
           af Jøklernes Toppe,
                 af Sjøen saa klar.
           Du blaanende svæver
                 som var du forvist
           Gespenstet, der lever
                 af Norrige hist.           Blaaøiet fra Høiden
                 deroppe hos Gud,
           du blikker til Bygden
                 saa ømt som en Brud.
           Men engang om Aaret
                 med rødmende Sky
           det Folk, du har kaaret,
                 du kysser paany.           Du svinder; men kommer
                 saa sikkert igjen
           som Blomsten i Sommer,
                 der visnede hen.
           Som Ørnen fra Østen
                 til Redet i Vest,
           du kommer, naar Røsten
                 dig kalder hernæst.           Du kommer at lære,
                 som Ørnen sin Æt,
           os Aandernes Fjere
                 at løfte saa let,
           at Norriges Sjele,
                 de Henfarne liig,
           al Aaret kan dvæle
                 i Himlen hos dig.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE