HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833"KONGEN AF SPANIEN"
(Thronsal i Escurial. Aften. Kongen, Ferdinand Vll, paa Thronen, Spaniolen træder bedækt
frem for ham).Spaniolen           E
nd drøne Borgens Kolonnader
                 af dine Raaders Fodtrin, Drot!
           Det er din Kløgt, som dig forlader,
                 og levner dig din Angest blot.
           Den Sky, som driver paa din Pande,
                 har tømmet ud sin Død idag.
           Nu er den Aander, som forbande,
                 og fremst Riegos Vingeslag.
d.I,b.1,s.322  

           Bort gik dit Raad. Beklemt, som Hvælvet,
                            hvis Pillerad i Mulmet svandt,
           Du mangen Time gjennemskjælvet
                 seer frem paany til Skjælven randt.
           Som gjennem Tempeldomen Stjernen
                 i mørke Dybde straaler ned,
           saa skinner dig igjennem Hjernen
                 et Minde i din Eensomhed.           Som brustne Daggert, i dit Hjerte
                 gjensidder Lynet af din Eed.
           End ikke ti Aars stærke Smerte
                 de Stumper ud af Saaret sled.
           Erstattende det Blod, som flyder
                 deraf, du drikker Spaniens Blod.
           Du raser mellem Spaniens Dyder,
                 at finde der din Rædsels Rod.           Du Chartet sønderrev, Meeneder!
                 Men klingrende til Himlen foer
           din Eed med hine Aandgeleder,
                 der straale i Riegos Spoer.
           Der hænger den -- en evig Lænke,
                 opglødet til en Lynild, som
           kun venter dig, for dig at sænke
                 didned hvor ingen Naade kom.           Paa Barbariets Kyster svaler
                 sig Solen i en Palmelund.
           Men Spaniens Sol, du Bøddel, daler
                 blandt Steilers røde Grene kun.
           Der smuldre Spaniens bedste Hjerter;
                 men dine Steiler, Konge, vid,
           de ere Armestagekjerter,
           som lyse foran Frelsens Tid.

d.I,b.1,s.323  

           Et Suk er dig en Højforbryder.
                            Da kryber angst du paa din Stol,
           og Biler ud du rundt dig skyder,
                 den Straalekrands af Spaniens Sol.
           Ak, hvor forsvunde dets Trophæer,
                 det Verdens Halvdeels Kapitol!
           End glimter kun bag Pyrenæer
                 i Minas Sværd dets Frelses Sol.           Dog flyver ikke der med Gribben
                 Empecinados Aand, Tyran!
           Som Fuglen susende om Klippen,
                 saa cirkler om din Throne Han.
           Og midt iblandt Kastiliens Raader
                 Torrijo's Skygge sidder; -- ja,
           hvor kom vel blandt de høie Naader
                 den Rædsel i Triumfen fra?           Dog skræmmer Aander ei Dæmonen,
                 som gjør en Svagling til Tyran.
           Du skjælver mere, Træl paa Thronen,
                 for Mennesket, Du myrde kan.
           Du seer i Mandens aabne Pande
                 en Thron meer høi, end Kongens, hvor
           en Skare Domscheruber stande
                 med Frihedschartet, Du besvoer.           Ja læs i Mandens aabne Pande
                 hvert Frihedscharts Original!
           Se Qvindens Buebryn sig rande
                 til Borgerindens Triumfal!
           Som Barnet voxer, Frihedsskriften
                 sig ruller i dets Aasyn ud.
           I Ynglings Blik se Demantstiften,
           hvormed den skreves ned af Gud!

d.I,b.1,s.324  

           Du negter Gud med Solens Øje
                            at læse hvad i Støv han skrev?
           og Dagen Laurerne at bøje
                 om Adamsætens Frihedsbrev?
           Espagnas Øx i Solen skinner,
                 og Calomarde, den Schakal,
           gaaer hylende paa de Ruiner
                 af Spanien: dit Escurial.           Men Gud har Stjerner for at lede
                 de sidste Ædle, Spanien har,
           om Natten sammen paa den Hede,
                 som Olavides' Agre bar.
           Se, Hat og Kappe flux nedglide;
                 paa Natteheden bli'er det klart.
           Thi Klinger funkle om det hvide
                 paa Panden skrevne Frihedschart.
          
(Afdækker sig).           Her læser Du det, Drot, og bæver.
                 Thi Du ved første Blik forstod,
           at nye Aanders Hær sig hæver
                 i Dampen af det rundne Blod.
           Det samme Frihedskrav de qvæde;
                 og for det hurtigen at naae,
           Martyrens Bane fro de træde,
                 og raabe det fra Himlen saa.           Det hører Mennesket, og Blodet
                 ei skrækker ham, det Æresspor.
           Dog vil han leve for Klenodet,
                 hans Fader gik i Døden for.
           Se der de hyllede Gestalter,
                 Du veed at vandre om dig, Drot:
           de Murere, som Friheds Alter
                 opbygge engang af dit Slot.

d.I,b.1,s.325  

           Thi visselig sin Frihed vinde
                            skal Mennesket, det Guddomsbild,
           saalænge Gud til Mand og Qvinde
                 nedlaaner end sin Skaberild.
           Stands Livets Strøm -- din Magt du ejer,
                 naar sidste Moder døer, Tyran!
           Nei, end du kjæmpe maa en Sejer
                 med hendes Søn, den sidste Mand.
          
(Gaaer, men vender tilbage med draget Sværd).           Jeg kunde fælde Spaniens Morder.
                 Dog var det Herrens Dommersværd,
           der slog dig -- det som Tiden gjorder
                 sig med i Himlens Ledingsfærd.
           Du døer . . Du døer. .
          
(Nærmer sig. Dronningen, Kristina Maria, sees i Galleriet).

                 Ha, Gud! vil sende
                 en Frelserengel end til Dig?
          
(Kaster Sværdet for Kongens Fødder).

           Lev da! Men Spanien og Hende
                 betal det Liv du skylder mig!
          
(Iler ud).

  

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE