HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


FÆTTERENS MARKEDSSANGFætteren           M
in kloge Onkel Mikkel Hals
                 paa Grundsæt agter spigre
           op Bod og Disk, hvor han tilfals
                 vil holde Løfter digre.
d.I,b.1,s.315  

Chor af Markedsgangsfolk           Kjøber Kat i Pose!
                      Mosedot for Rose!
           Kjøber Spurv og Krage
                 paa Tage!Fætteren           Ak, vogt Dig vel at kjøbe der!
                 Og see Dig fore nøie,
           at ei Du faaer en Kyllingfjer
                 for Lykkens Papagøie!Chor           Kjøber Kat i Pose!
           Mosedot for Rose!
           Kjøber Spurv og Krage
                 paa Tage!Fætteren           Der kjøbes Ræv og Kattepuus
                 istedet fore Zobler,
           og Løfter i et Kræmmerhuus
                 af blanke Sæbebobler.Chor           Kjøber Kat i Pose!
           Mosedot for Rose!
           Kjøber Spurv og Krage
                 paa Tage!Fætteren           Der kjøbes Huus og Hjem galant.
                 Kun lidet koster dette.
           Men sæt, at Du ei Huset fandt:
                 saa husk at Kaart er' lette.

d.I,b.1,s.316  

Chor           Kjøber Kat i Pose!
                      Mosedot for Rose!
           Kjøber Spurv og Krage
                 paa Tage!Fætteren           Der faaes gratis gode Raad.
                 For en fingert Bestalling,
           for brustet Haab han tager Graad
                 som god kontant Betaling.Chor           Kjøber Kat i Pose!
           Mosedot for Rose!
           Kjøber Spurv og Krage
                 paa Tage!Fætteren           Den falske Verdens Bakkelse
                 Du faaer, hvis Du er snagen;
           og sukkerstrøet Snakkelse,
                 saafremt Du er bedragen.Chor           Kjøber Kat i Pose!
           Mosedot for Rose!
           Kjøber Spurv og Krage
                 paa Tage!Fætteren           Med Embedet han fik Forstand.
                 Dog intet overflødigt.
           Nu sælger ogsaa deraf Han
                 hvad han ei troer er nødigt.

d.I,b.1,s.317  

Chor           Kjøber Kat i Pose!
                      Mosedot for Rose!
           Kjøber Spurv og Krage
                 paa Tage!Fætteren           Som Posekiger sidder han.
                 Ak, var hvert Skib paa Vande
           saa tomt som han er paa Forstand,
                 da kom ei Kontrabande.Chor           Kjøber Kat i Pose!
           Mosedot for Rose!
           Kjøber Spurv og Krage
                 paa Tage!Fætteren           Han Dumhed paa Kreditoplag
                 har udi Magaziner.
           Men kjøber Du hans Vid, da tag
                 tiltakke med Qvintiner!Chor           Kjøber Kat i Pose!
           Mosedot for Rose!
           Kjøber Spurv og Krage
                 paa Tage!Fætteren           Dog kjøber Du hans Hovedbloks
                 Forstand, Du huske, Kjære,
           at Onkel handler kun med Stocks,
                 som ikke existere!

d.I,b.1,s.318  

           S
ynder med det mørke Blik,
                      see dog mod det Høje!
           Veed du ej, at derfra fik
           du saa mildt et Øje?
           at en Frelser derfra gik,
           sprængende din Bøje?


           Skyen som i Øjet hang,
           kan du vist forjage.
           Armen, som i Kummer sank,
           Stjerner end kan tage.
           Lære Engles Jubelsang
           kan endnu din Klage.           Angerstornen, blot du vil,
           Glædeskrands kan blive.
           Som en Engleving dit Smil
           kan til Himlen flyve,
           og et evangeliskt Hil
           om din Læbe skrive.           Øjet, natlig Fakkel var,
           Glorieglimt er vorden;
           Tænderne, som Eder skar,
           Sølverstrænges Orden;
           Mund, som huset Satan har,
           Tempel blev paa Jorden.           Vil du -- fra dit Hjertes Bund
           kan du Englen mane,
           og fra Herrens blaae Paulun
           Ti med Sejersfane.
           Tro og Villje -- tro det kun --
           bryder Himmelbane.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE