HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833

d.I,b.1,s.307  
VED JOHAN AUBERTS BEGRAVELSE

           T
ie kun ved Baaren,
                      Haab, du vor Trøster!
           Troen, din Søster
           Bortkysser Taaren.
           &bmrep; Salig hun smiler,
                 Ædlingen hviler,
                 Hvisker til Sorgen:
                 "Nu gryr hans Morgen."&bmrep;
                      Himlen ham kalder,
           Ung kun i Tiden,
           Gammel i Viden;
           Støvsvøbet falder.
           &bmrep;Aanden var moden;
                 Høit over Kloden
                 Psychen nu svinger
                 Rigt smykte Vinger. &bmrep;
          
           Ham, her fortrolig
           Alt med Socrater,
           Platonske Stater
           Vinke til Bolig.
           &bmrep; Frøet han strø'de,
                 Voxet til Grøde,
                 Længe skal vinde
                 Krands om hans Minde. &bmrep;
          

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE