HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


HYMNE
TIL DE FOR FRIHEDEN I JULI 1830 FALDNE BLODVIDNER
AF VICTOR HUGOStrofe           D
e, som for Fædrelandet saa gjerne Livet gave,
           fortjene vel et Folk i Graad ved deres Grave!
           Imellem store Navne skinne deres frem.
          
d.I,b.1,s.306              Mod deres Ære hver en anden Ære blegner.
                 Som det en Moder egner
           det hele Frankrigs Røst til Hvile synger dem.


Chor           Dig, Frankrig, evindelige Hæder!
           Dem Alle, for hvilke du græder,
                 Martyrerne Ære skee!
           og Dem, som i Disses Exempel
           sig vinde i Pantheons Tempel
                 en Plads ved at døe som de.Strofe           Det er for disse Faldne, hvis Skygger her omsvæve,
           at Ærens Pantheon igjennem Skyen hæver
           høitover vort Paris, den tusindtaarnte Bye,
           den stolte Dronning for Europas Babyloner,
                 sin Krone af Kolonner,
           der førend Alting gyldnes af hvertet Morgengry.Chor           Dig, Frankrig, evindelig Hæder!
           Dem Alle, for hvilke du græder,
                 Martyrerne Ære skee!
           og Dem, som i Disses Exempel
           sig vinde i Pantheons Tempel
                 en Plads ved at døe som de.Strofe           Forgjæves, naar der boer slig Storhed under Minder,
           skal Glemselen, den Nat, hvor Alt, som falder, svinder,
           gaae over denne Grav, som Frankrig knæler paa.
           Hver Dag, som hæver sig, skal deres Navne skue
                 i Ærens Morgenlue,
           den evig friske, som foryngede opstaae.Chor           Dig, Frankrig, evindelig Hæder!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE