HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833d.I,b.1,s.303  
KIRKEMUSIK1ste Halelujah.

           H
am Ære være, Herren Gud, hvis Naades Time slog,
                            da Christ i Smertens Aag
                 Langfredagsukket drog.
                 Haleluja!
                 Hans Godhed samler til en Gloria
                 de Svages Graad.
                 Hans Viisdom hører Sukkets Raad.
           Han lod sin Almagts Ving slaae ud af en vemodig Qvindes Bøn,
                 og bære ned sin Søn,
           at lære Jord fra Golgatha et himmelsk stort Halelujah!


2det Halelujah

           Ham Ære være, Christ, som, da den gamle Verden gled
                 i Synd og Taarer ned,
                 fra Bethlems Palmely
                 frembar en ny
                  -- ja paa sin Arm en Verd af Kjærlighed.
                 Ak Armen brast!
                 Da Guddomsvingen slog han ud
           om Jorden som et Foraarsgry, og bar sit Seierværk med Hast
                 op til sin Fader Gud.
           Der om hans Throne bæres du af Jesus, frelste Jord, endnu.3die Halelujah

           Priis Helligaanden være, Den, som, straalende fra Gud
                 i Sjelerækker ud,
                 i Høiserafens Skin
                 af Jubelsmiil,
                 i muldne Adamshjerte slører ind
                 sit Guddomsvil!
                 Ja Den, som allerherligst har
           i Friheds, Sandheds, Kjærligheds trefoldige Aand-eenhed klar
                 sig aabenbart i Christ!
           Straal i dit Tempel, Helligaand: i Englens som i Adams Bryst!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE