HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


REIDAR GRIOTGARDSON

                 H
vad kommer der
                 bag Hvalom Skjær,
           de Bølgers bratte Throne?
                 Saamangen Grøn, saamangen Blaae,
                 der Skyen slog og Bunden saae,
                 paa Skjæret naae
           af Skum saa skjør en Krone.


                 Er det en Sol
                 derunder Pol?
           Nei, Norges gyldne Throne.
                 Saamangen Dreng med Kallforstand,
                 saamangen Kall med Ynglingsbrand
                 en blodig Rand
           der faae om Skolt for Krone.                 Det var ei Lom,
                 ei And, der kom
           paa hviden Ving i Øster.
                 Men Sigurd Degn, Kong Magnus Blind,
                 der foer paa fulde Bramseil ind.
                 Da skreg i Vind
           saa fæle Ravnerøster.

d.I,b.1,s.296  

                            Den stakkars Drot
                 han seer ei godt.
           Han har ei andet Øie
                 end gylden Fløi paa Masten rank,
                 at see fra Sjø hvor Solen sank
                 saa deilig blank
           bag Vigens grønne Høie.                 Den stakkars Drot
                 han seer ei godt.
           For ham seer Sigurds Klinge
                 saa langt som Lyn, saa hvast som Falk.
                 Den saae igjennem Nat og Balk
                  -- du Klerkeskalk --
           til Harald Gilles Bringe.                 Det var ei Lom,
                 ei And, der kom
           paa hviden Ving i Vester;
                 men Norges Kongeflaade gill.
                 Kong Ingos Sværd kronrage vil
                 nuengang til
           de slemme Kongepræster.                 Da Solen skjød,
                 gik Sjøen rød
           om Hvaloms sorte Tue,
                 hvor væltede Kong Magnes Læs,
                 hvor svedne blev i Taregræs
                 de vilde Gjæs
           af klaren Klingelue.

d.I,b.1,s.297  

                 De danske Seil
                            og Agterspeil,
           der bort fra Magnus skummed,
                 den første Straale brød sig paa,
                 og paa Kong Magnes Læber blaae,
                 der, Stakkar, laae
           saa helseløs i Rummet.                 Derovenpaa
                 saa vildt ei slaae
           de Kampens Luer vrede
                  -- selv der hvor Slembedegnen stod --
                 som under Magnes Hjerterod
                 det Kongeblod
           i vældig Feberhede.                 Med kolde Smiil
                 saae Sigurd til
           usalig Konges Smerte.
                 Ja selv ad Ham han loe med Haan,
                 der giver Seier Den til Laan,
           som har hans Aand,
           den Hellige, i Hjerte.                 Ad Sorg og Seir
                 han loe iveir.
           Han skratted ad sin Ære.
                 Saa springer han tilsjøs fra den;
                 thi hjælpeløs han lod igjen
                 sin syge Ven,
           sin gamle, blinde Herre.

d.I,b.1,s.298  

                 Snart Magnes Skib
                            var fjerløs Grib.
           Men Ingos Drager stærke
                 end spruted Pile ind fra Sjøn.
                 Qvar stod kun Reidar, ung og skjøn,
           Griotgards Søn,
           -- det stolte Troskabsmærke.                 For Jarleræv,
                 for gammel Grev,
           som Dødsensljaen bøjet,
                 saa skjælv som Blad i Aaspelund,
                 er Kongen tidt kun Skjolderund,
                 en Hætte kun,
           der dækker Skalkeøjet.                 Men Ungersvend,
                 den Livets Ven
           med Mø og Mor derhjemme,
                 sin Konge salver med sit Blod,
                 og tør for ham til Skjold imod
                 hver Pilerod
           sit bløde Hjerte stemme.                 Med blodig Arm,
                 med blodig Barm
           sin syge Herre dækker
                 den ædle Søn af Griotgard.
                 Da Magnus deiligt Purpur bar.
                 Ei Livet har
           hvad Døden ofte rækker.

d.I,b.1,s.299  

                 Med blodig Arm,
                            med blodig Barm
           bedækker han sin Herre
                 den ædle Søn af Griotgard;
                 og samme Spyd dem gjennemskar.
                 Saa trofast Kar
           fortjener Sangens Ære.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE