HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


GLOMMENS 17DE MAIS-QVÆDE

           S
kjøn-Vorma hun holder i krandset Haand
                 et trefarvet Vimpelbaand:
           Paa Eidsvolds Strand det vajed
                 om nyplantet Frihedsvaand.
          
d.I,b.1,s.293                    Men bredarmet Glom
                 til Sarpe-flom
           en Østerdals-Furustok bær'.
                 Hiin Bendel dertil
                 han fæste vil,
           og reise Norbann'ret der.


           Naar Maibanner vajer i Sarpe-flom,
                 da stimle skal Folket om,
           og lære: kun Folkets Styrke
                 kan værne dets Helligdom;
                 at Arme der vil,
                 og Hærder til,
                 af skinnende Muskler en Foss,
                 hvis opløftes skal
                 den Lov over Dal,
                 den Frihedens Ark blandt Os.           Som Storglommen farer -- i stærken Arm
                 den leger med Harpekarm.
           Hvad Godt der i Norge hændes
                 Han synger af fulden Barm.
                 Han synger hvordan
                 Kong Carl Johan
                 tveeggede Brodersværd brød;
                 at Kongernes Far
                 til Fattigmand skar
                 saamangen en Skive Brød.           Opstegen til Sarpsborg nær Himlens Sky,
                 Han øiner om Haldens By
           Storhavet funkle under
                 Kjær-Syttendemajens Gry.
          
d.I,b.1,s.294                    Da blegner han brat.
                 Han føler, at
                 en Guddom ham fører tilgravs.
                 Den hvirvler ham nu
                 med Sarp-Halelu
                 til Frihed, til Død, tilhavs.


           -- Kom Normand, og sæt dig paa Borge-skrænt
                 og mærk i din Sjel paa Prent
           det Qvad, som bruser under
                 paa Harpen af Almagt spændt!
                 hvor rungende Glom,
                 den Strengeflom,
                 lovsynger den tvekronte Carl,
                 som agtede Nor,
                 den Løve, for stor
                 at tøiles af Gøthajarl!           Bekrandser med Hafslundens Egeflor
                 det Norriges Underchor,
           som synger Borgerkongen
                 saa mandige Æresord:
                 "Hil være dig Drot!
                 Du sidder godt.
                 Thi Maifolket bærer dig nu.
                 Dig Tillid og Tro
                 er Stallare to:
                 De æres i Nord som Du."           Se derfor sig reiser den Furu, som
                 hidførtes af stærke Glom,
           og som den milde Vorma
                 bandt trefarvet Bendel om,
          
d.I,b.1,s.295                    paa Frihedens Dag
                 til Æresflag
                 for Dig i den rungende Foss!
                 Den skummer tilgravs
                 hver Nidding, tilhavs,
                 som krøb mellem Dig og Os.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE