HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


PAA SYTTENDE MAI

           R
æk mig din Haand, min Fiende!
                 ræk mig din Haand idag,
           at vi i Fred kan minde
                 vort fælleds Norges Sag!
           Lad dagligdagse Rynke,
                 den Hverdagspandens Skye,
           i Jubelbægret synke!
                  -- ak, kun et Jevndøgn flye!


           Mon Seier hjem vi bare,
                 hvis ei i vort Geled
           vi mægted at bevare
                 i Frihedskampen Fred?
           Og nu idag mon Glæden
                 ei Folket mønstre skal,
           at sorgfuld Frihed Kjæden
                 kan finde stærk paa Val?
          
d.I,b.1,s.248  

           Baron, hvis Klinge boner
                            saamangen Borger-ryg,
           mon dine Escadroner
                 (de Majens lede Myg)
           slig Pragt-Revy udhvifte,
                 som disse Rækker, der,
           naar Frihed byder, skifte
                 Mai-Bægeret med Spær?           Idag Norbanners Flige
                 indstænge hele Nor,
           to Rosenkrandse lige,
                 en Gud om Folket snoer.
           Du Arme, hør, den Rige
                 idag er nævnt din Broer.
           Fra Hatten Krandse siige,
                 hvor ellers Fjeren groer.           Kun Du, hvis Hænder skinne
                 af arme Bønders Sved,
           Du, i hvis Rynker rinde
                 Arm-Enkers Taarer ned,
           gak bort til Syndepulten,
                 og sørg i tause Krog!
           Idag er Den ei sulten,
                 hvis sidste Leiv Du tog.           Og Du, hvis Sværd vil skræmme
                 den jublende Nation,
           hold Dig idag kun hjemme,
                 du blodige Baron!
           Din Hjerne ikke fatter
                 (fortrykket af Chako'n)
           den Frihed, som med Latter
                 kun seer en Escadron.
          
d.I,b.1,s.249  

           Den sorte Borgerhatten,
                            som skygger lyse Blik,
           der, Stjerner liig i Natten,
                 besee den Skat, vi fik,
           Baron, dig let kan gjøre,
                 som forhen, mørkeræd,
           saa vi en Daad faae høre,
                 som Morgnen rødmer ved.           Fra Festen bort, I Trælle!
                 Pak jer i Eders Vraa!
           Vi vare lige sælle,
                 om I bag Mosen laae.
           Et Spottensbæger svælge
                 den jublende Nation!
           Thi I, thi I kan sælge
                 jert Land for en Galon.           Spænd Norges Banner over!
                 Det er et Folketelt.
           Se, bag dets røde Vover
                 der lyner Kniv i Belt!
           -- Ha, kast den! Hvo kan hade
                 ved Majens Himmelbryst?
           i Million af Glade,
                 af Himlens Frihed kyss't?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE