HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833d.I,b.1,s.241  
PARISER-HYMNEN

           O
p Frankerfolk! op Heltestammen!
                            Sin Arm gjenaabnet Frihed har.
           Man bød: "vord Trælle Allesammen!"
                 "Nei; Krigere!" lød Alles Svar.
           Medeet Paris erindrer sig
           sit fordum hørte Sejerskrig:
                 "Fremad! fremad
                 mod Kanoners Rad!
           Bataillonernes Ild og Staal split ad!
           &bmrep; Storm frem, storm frem til Sejer! &bmrep;


           Slut fast Geledet, fast til Døden!
                 Fremad! Hver gjæv Parisermand
           med Borgerbøsse tænder Gløden
                 til Offret for sit Fædreland.
           Kun Eders Raab, I Mindets Dage,
           Paris med Hæder gjennembrage:
                 "Fremad! fremad
                 mod Kanoners Rad!
           Bataillonernes Ild og Staal split ad!
           &bmrep; Storm frem, storm frem til Sejer! &bmrep;           Forgjæves raser Løbeilden.
                 Den avler Helte, hvor den slaaer;
           og modner disse lattermilde
                 Hærførere paa tyve Aar.
           Kun Eders Raab, I Mindets Dage,
           Paris med Hæder gjennembrage:
                 "Fremad! fremad
                 mod Kanoners Rad!
           Bataillonernes Ild og Staal split ad!
           &bmrep; Storm frem, storm frem til Sejer! &bmrep;           Hvo er det, som med Bann'ret stævner
                 i Blod igjennem tætte Flok?
          
d.I,b.1,s.242              Man ham to Verdners Frihed nævner
                 de la Fayette med Sølverlok.
           Kun Eders Raab, I Mindets Dage,
           Paris med Hæder gjennembrage:
                 "Fremad! fremad
                 mod Kanoners Rad!
           Bataillonernes Ild og Staal split ad!
           &bmrep; Storm frem, storm frem til Sejer! &bmrep;


           Trefarverne igjen samsmelte.
                 Seirhæren seer sit Jubelsyn,
           at Frankrigs Friheds Himmelbelte
                 fremstraaler atter gjennem Sky'n.
           Kun Eders Raab, I Mindets Dage,
           Paris med Hæder gjennembrage:
                 "Fremad! fremad
                 mod Kanoners Rad!
           Bataillonernes Ild og Staal split ad!
           &bmrep; Storm frem, storm frem til Sejer! &bmrep;           Du Kjæmper for trefarvde Fane,
                 du Orleans, som selv den bar,
           Du blande paa vor Sejerbane
                 dit Blod med vort, som strømmet har.
           Din Røst skal høres løfte sig
           med hine Dages Sejerskrig:
                 "Fremad! fremad
                 mod Kanoners Rad!
           Bataillonernns Ild og Staal split ad!
           &bmrep; Storm frem, storm frem til Sejer! &bmrep;           Slaaer faldne Brødres Dødsmarsch! Følger
                 til Sorgfest efter Ærens Dag!
           Med Borgerlaurbærkrandse dølger
                 den store Sejer-Sarkophag!
          
d.I,b.1,s.243              Med blottet Isse vi dem bære
           til Tempelet for Sorg og Ære
                 til Pantheon; thi,
                 Martyrer, I
           med Hjerteblod kjøbte Frankrig frie
                       &bmrep; og Eder evig Hæder! &bmrep;

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE