HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


BRITTANIA

1           S
e Brittanias Ørn, en hvasnebbet
           Søeørn stiger fra taaget
           Rede, liig Pilen fra Kampens
           bølgende Støvsky!


           Flux atlantiske Bølger Vingernes
           Spidse kappes at slikke
           -- Slaver, som stimle til Kys paa
           Dronningens Kaabe!           Ha, den stiger, og over mørkbrune
           Vinger flammer en Krone!
           Ogsaa Brittanias Frihed
           taaler en Krone?           Kronen flammer, som Sol paa sortvinget
           Sky; og Øiet er Straalen,
           brydende Skyen . . Den stiger,
           Søeørnen stiger!           Frihedsvennernes Jubel river den
           høit til Ætheren, liig en
           Fjeder, der flyver paa Drenges
           jublende Aande.
          
d.I,b.1,s.175  

           Høit nu Ørnen2, liig Hakons
                      hængende Bane, svæver med udbredt
           Vinge, der glindser af Stuarts
           Blod, over Jordens           blege, rædde Despoter, lyttende
           efter Folkenes Suk, og
           stirrende med et forvildet
           Blik imod Ørnen.           Ha, af Lyst til at frelse Folkene,
           skummer Nebbet i Blod, som
           brændende falder paa Sultans
           skaldede Isse.           Se, den gule Sarmate springer -- som
           Tigren, Elephas kued',
           springer paa Ryggen og hugger
           Tanden i Nakken.           Hellas Frihed af Blodhav stiger, liig
           Svanen, dukkende op af
           Bølgen, som høirød mod Morg'nens
           Purpurglands spiller.           Se, Viriathus river bleg fra en
           Sky sin blodige Isses
           Palmekrands -- høit den paa Tajos
           Bølger nu vugges!           Hørt er Indiens Hevnraab: -- Spanien
           ligner Manden, der, under
           graadblandet Latter, i Afsind,
           Pulsaaren gnaver.

d.I,b.1,s.176  

           Mørk foragter han Palmen, Ørnen lod
                      falde: Bladet, som ene
           Blodet kan standse: selv Haabet,
           Haabet forblødes!           Ikkun Scandiens Par af Løver de
           brøle, brøle af Fryd: en
           kneisende Konge -- liig Liber,
           tumlende Tigre --           ryster Tøilen, af Friheds Palmekrands
           flettet: -- Ha bliv en Sphinx, mit
           Norriges Løve! og rul, liig
           Ørnen, ud Vinger!1
  tilbakeSkrevet før G. Cannings Død, og strax efter Navarinerslaget.

2
  tilbakeEn fortryllet Piil, der svævede i Kampen over Kongen.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE