HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


HAAB

Digteren           S
tolt paa Indbildningens Regnbue drog
                 Haabet til Himlen,
           som, naar en Ridder med vajende Fjedre
           rasler igjennem Herskerens Porte.
d.I,b.1,s.171  

           Veed han, om Herskerens Sind er et Lyn,
                            skjult i en Sky, og
           ilskt, som da Magnus bød Kalf med sin røde
           Finger at vise Konningens Bane?           Stella min Regnbue knuste; . . . i mild
                 Regn den sig løste!
           Stella min Heimdal, mit Haab bort fra Himlen
           jog, og med skamrødt Aasyn han flygted'.           Drømmene, Haabets rødmossede Æt,
                 segned', liig Rosens
           Blade, naar Møen letsindig dem strøer paa
           Jorden, skjøndt Barmens Snee den vil pryde.           Drømmende flygtede, som naar en Hær
                 vender de blege
           Næser mod Hjemmet: de glimrende Faner
           lader i Stikken: slap er nu Tøilen.           Phaeton er jeg, der kjølede i
                 Popplernes Graad og
           Floden sin sydende Plan: . . O, mit Hjerte
           tumles i sin Eridan af Taarer!

Cleanth           Haabet slaaer Nakken mod Stjernen, og
                 snubler i Roser.
           Haabet er Smertens Veninde: fra Glæden
           flyer det, og siger:
                 eget non me.           Se, hvor dets Smiil er som Brudens, der
                 kjender sin Fryd, men
           bly ei taler, mens Ahnelser bag de
           deilige Tænder yngles iskjul.

d.I,b.1,s.172  

           Spes er en Skjoldmøe, hvis Hjelm er en
                            Blaaklokke-taare,
           Landsen Rosenqvist-smiil; men i Kampen
           Kummerens sorte
                 Spydodde brast.           Evig hun tumles med Sorgen, og,
                 snar som Tartaren,
           jager hun Graaden tilbage, og helder
           Rynkerne fuld' af
                 blegrøde Smiil.           Seilet, som hænger, liig pestmalte
                 Kinder, fra Masten
           slapt, vil svulme, og Vimpelens Tunge
           skoggerlee høit mod
                 Skyernes Barm!           Haabet, som Vinen, vil Kummeren
                 purpurrød farve:
           Evigt drypper i sorgfulde Hjerter,
           nedifra Stjernen,
                 Haabet, som Viin. --Digteren           Ørnen jeg ligner, som saaret ei kan
                 flagre til Reden.
           -- Mig Amazonen, ak Stella, med Øiets
           glimrende Pile saared' i Vingen.           Blaafjedret Pilen fra Ibenholtsbuen
                 (Øinenes Bryn) brat
           foer, og da svinglede Ørnen i Luften:
           Stella fra Byttet letfodet iled'!

d.I,b.1,s.173  

Cleanth           Ak, skal Skjøger pynte sig med dine Kinders Fjedre,
                      som Stella ei vilde plukke?
           Med din Ungdoms Duun, saa din Manddom vil tidlig fryse,
           og tye til Gravhøiens Mose?           Ak Bacchanter fryde sig,
           hvergang din Sjels Vingeslag
           klapper vildt over Bægret?           Dumpe Musklers fugtige
           Trommeklang, Hyl gjennem din
           Rygrads udspændte Nerver           (O en Rad af aabne, oprakte Horn
           i Ynglingens Mund, der har Kjæresten hjemme,
           men raabe nu til Kamp for en Tyran!)           Gjenlyd være? Choret, som
           svarer dit Hjertes ensomme
           Suk, da Stella vil tie?           Ak dit høie Hjerte, som
           stiger, naar Sangen griber dig,
           op som Ørn i dit Øie!           Da, liig dalet Sol, som, bag
           Synskredsen, endnu spiller paa
           høie Skyer og Ørne,
          
           dit Sjelsblus, med hvirvlende Sangrøg,
           funkler paa Hjertet, der opsteg, som Ørnen, med
                 tungsindige Vingeklap.           Se Hammen den brystende breder
           purpurskjøn udover Kinden, dens Slagfjedre
                 er straalende Øiekast!

d.I,b.1,s.174  

Digteren           Icarus er jeg, hvis svimlende Iid
                            Bølgerne slugte:
           Tumle ei Bølger og mig? og med Sorrig
           seer jeg jo mit Sicilien svinde?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE