HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
TIL AMUND

           N
aar jeg hører den mørke
           Mjøsen at rulle henover
           klingrende Stene, som Tiden, der vælter sig
           over vor Oldtid:


           svulmer Sjelen, og sidder
           snart paa det taagede Skreya:
           -- gamle Erindringer fare forbi, som
           brusende Skyer.           Da jeg seer Dig ved Siden,
           Amund! vi ligne da tvende
           Ørne, der hvifte med Vingerne høit fra en
           kneisende Bauta.           Se, din Sjel er jo skjøn som
           Granen, og elsker det kjære
           Norge, som Granen: ei glemmer den Vennen, om
           Fjelde ham skjuler.

d.I,b.1,s.169  

           Ak, jeg tænker med Jubel
                      hvergang med Viinløv vi krandsed'
           Venskabets Engel -- en Afgud, jeg dyrker naar
           Tusmørket kommer.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE