HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
TIL MAURITS HANSEN

           L
iflige Maurits, søde Tunge, Du, som fandt en
           sød Hippokrene i din Kones Hyacinth-øie . . .


           Men ikke Laurer nok (naar, med dit Barn paa Skjødet,
           lifligt du qvædede) i alle Smiil i Norrige . .
          
d.I,b.1,s.163  

           Jeg vil, trods Allums Hyl
                      (nu skal han blive udødelig her!)
           fortælle, som Vist, Dig, at Kongsberg nu har Sølv.           Trøst dig, mit Norge! Se
           syvfoldig Aaren er fremsprungen hist,
           saa blank som en Lyra ved sorte Fjeldvæg sat!           Tys, er det en Cithar? Tys!
           Jeg Hænderne seer vel saa tomme som forhen, men
                 Hjerterne fuldere.           Ak, mangen en Møe vel fik
           formeget af Hjertesølv-gruben, saa smeltet det
                 drypper fra Øinene.           Hos mangenen Synder
           den rige, strengede Grubes sære Druser,
           som en hvid Arsenikdamp,
           (hvis Drusen ligned ham Selv) paa Kinden farer.           Tys! Det synes sært, at en enkelt
           liden Mand i den klingrende Grube graver . .
                 (Grav flittigt! Glück auf!)           Som om Han paaeengang Berghauptmand
           var og Stiger . . O Landet den Rigdom faaer dog!
                 (Grav flittigt! Glück auf!)           Ha, hans Fingre flittige Stigere,
           og bag Øje-parasol en flink Berghauptmand!           Bag Øje-skygge?
           Ak han tør ei komme frem i Luften.
          
d.I,b.1,s.164  

           Han er fra Syden,
                      eller maaskee langtherfra: fra Himlen.           Troer Du mig ei, at Kongsberg er saa rigt nu, saa spørg Du Schwach,
           der leer i sit Bæger, saa taus paa Stranden,
           som om hans Pocaler
           vare tomme Koraller!

      

           . . Saa taus, som om hans Geist
                 var med Dampbaaden reist,
                 der farer under hans Kvædes Brusen.
                 . . Hør Flaget slaaer, som om med Susen
                 det vilde begynde hans Sang.           Troer Du mig ei, at Kongsberg er saa rigt nu, saa gaa, og spørg
           din Bjerregaard: Han som har lagt sig ned paa
           sin Frihedens Hymne,
           til Hvile som Skrymner!

      

           Man hviler ei stødt
                 paa en Lauregreen blødt:
                 Den har sin Torn, som fra Skjul og Krogen
                 mod Himlen jager Skjalden vaagen,
                 at plukke dens Blommekrands der.           I Norge hænge ei Harperne paa
           Avinds Neglekrog, krum og blaa,
           som hist dernede, hvor et Dusin
           dyppede Pennen fuld
           i en Digters brustne Hjertes Hul,
           og tørred den af i hans Graahaars Lin.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE