HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


CAJUSDAM-TANKER
VED AT LÆSE HR. PASTOR HERTZBERGS ANMELDELSE I MORGEN-
BLADET OM HANS FESTLIGHOLDELSE AF 17DE MAI           D
yden er taus og undselig som Sireds1
           Øie, som Stjernen, der skjuler sig blye, naar
           Stormen laver sin sorteblaa Mund til et
                 pralende Qvæde.


           Dyden er taus, og den løber tilbage,
           bleg som et Barn, der uagtsom en Klokke
           rørte, dersom et klingrende Echo dens
                 Fodtrin forraader.           Fordums barbariske Drotter sig stolte
           strøge om Hagen, naar Harlequins Bjelde
           skreg: "afveien I Pøbel for Jordklodens
                 mægtigste Konge"!           Helten foragter Trompeten: hans Mod ei
           bier at flyve paa Sværdenes blanke
           Vinger, indtil en svindsottig Stymper har
                 fyldet sin Lunge.           Gjæstfrihed raaber ei: "hører! jeg fylder
           Bægrene end engang: hører I Venner"?
           Ei den ælter hver Bid i en Kage af
                 stinkende Selvroes.

d.I,b.1,s.32  

           Gavmildhed staaer ei paa Hjørnet og raaber:
                      "nylig jeg Stodderen skjænked! som staaer i
           Kroen: -- det er det Samme! der har du en
                 kobberrød Penning"!1
  tilbakeEt meget kydsk Fruentimmer i vor gamle Fabellære.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE