HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
TIL
PROFESSOR RECTOR ROSTED, JUBELLÆRER
DEN 7DE MAI 1827           E
i foragter Birken den svage
           Finger, som udgrov et Navn i dens Bryst:
           Norriges Fjelde ynde den Kilde, som
                 nynner ved Foden.


           Rosted, lig den første Dodonas
           Eeg, hvorfra Viisdommen klang, see en Lund,
           skjøn ved de muskelsnoede Stammer, sig
                 trindt om dig hæver!           Ogsaa jeg var Mistelen lig, som
           suger af Egen sin Glands; -- nu jeg staaer
           fjernest i Lunden, skjælver med nedbøiet
                 Hoved i Vinden.           Mangen Olding sidder i Træets
           Lye, hvorpaa Ungdommens Minder han hang:
           jeg end i Ungdom glindser, men Træet skal
                 Aarene dække.           Rosted, lig et Tempel, hvor Altret
           kneiser for Himmelens Dyder, min Bøn
           sløvgjøre Tidens Tand, naar for Dig jeg den
                 tusindedobler.

d.I,b.1,s.31  

           Rosted, ædle Pantheon, Sundhed
                      være din Jachin, din Boas er: Kraft,
           Glæde, lig Aftensolen, skal rødme den
                 marmorne Kuppel.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE