HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
CANTATE
AFSJUNGEN I DET NORSKE STUDENTERSAMFUND
DEN 7DE NOVEMBER 1826           L
unden er mørk -- Tungsindighed bygger
           helst under Træernes mørke Skygger,
           naar Nattens Søn med det dunkle Øie
           -- Morgentaagen -- i Træers høie
           luftige Kroner sin Vinge slaaer,
           og Graad i Violens Øie staaer.


Chor           Vi sadde saa under Lundens Grene
           -- kold var ei Taagen: om Venskabsflammen
           vi stode tilsammen;
           men Venskab i Træernes Skygge stod ene.           Venskab er skjønt, som himmelblaa Vande,
           hvori, liig rødmende Møe paa Strande,
           sig Hjertet speiler; -- men mørkt de rinde,
           naar ikke Solen fra Østens Tinde
           glider, som Freya paa Vandets Speil
           i Rosenkalksnekke, Purpurseil.

d.I,b.1,s.21  

Chor           Nævn Straalen, der flyver høit henover
                      Venskabets Bølger: paa Rosenvinger
           sig rødmende svinger
           med Skinfaxes Flugt over Venskabets Vover!           Lunden er mørk -- thi Kronerne kneise,
           liig naar de Hære i Mulmet reise
           de sorte Bann're; men -- funkler Solen:
           flygter Taagen og blid Violen
           leer; mens de Fugle i Hallen grøn
           i Sangen mon hilse Straalen skjøn.Chor           Nævn Straalen, der flyver høit henover
           Lundens Kroner: paa Rosenvinger
           sig rødmende svinger
           mod Lunden, hvor Fuglesang Solstraalen lover!           Straalen, i Lundens Hjelmbuske flammer,
           spreder sin Glands blandt de dunkle Stammer,
           hvor Venskab taust -- ak! stod under Grene
           -- blandt de Mange det fandt sig ene,
           indtil i Skoven lød Fuglesang --
           er Lyraens Datter Harpeklang!Chor           Hun Hjerter med Rosenlænker binder:
           Venskabet taust er ei meer; thi sprunge
           fra Lyraens Tunge
           ei Brødrenes Glæder og Fortids Minder?           Lette de Toner flagre i Hallen!
           snart som en Skygge, der steg fra Valen,
           og glæder Ungdommens Mod! de dandse
           liig en Zephyr paa Engens Krandse!
           Epheuen liig, der om Ranken groer,
           de snoe sig om Os ved Vennebord!

d.I,b.1,s.22  

Chor           Ei Elskoven glemme Lyrens Tone!
                      mindes den Tid, da vor Ungdom gløder
           liig Birk, naar røde
           de Morgenstraaler høit flamme i Krone!           Skjønt er det Baand, som Tonerne binde:
           Hjertet de aabne, som Foraarsvinde
           den lukte Blomst. Som en elsket Pige
           Musen være! din Priis skal stige
           frydfuld paa Tonernes Vingeslag,
           liig Duen mod Himlens hvalte Tag!Chor           Og: Held Dig, Du Kunstens Ven! som fører
           ind i vor Hal -- liig en Brudgom sin Qvinde --
           de Toner, som rinde
           -- liig Kilden blandt Blomster -- fra Harpe, du rører!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE