HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833d.I,b.1,s.10  
MINDEQVAD
OVER SORENSKRIVER KNUDSSØN

           N
ormænd, kommer og følger
                      did, hvor Kummeren vinker
           og peger paa Tidsstrømmens Bølger,
           der hylle nu Stjernen, som blinker
                 høit over Frihedens Palme,
                 men ak, nu mon falme.


           Kommer og følger de Toner,
           som døende flyve fra Strenge;
           de føre, hvor Kummeren throner
           under sorgklædte Fyrre paa Enge,
           did, hvor Sorg sidder bleg
           og stirrer paa fældede Eeg.

d.I,b.1,s.9  

           Alvorlige Normænd, I ahne
                      mit Qvad -- ei I Tanken tør fatte:
           "hvad? tør Døden misundelig rane
           Frihedens helligste Skatte?"
           Følger, følger! styrer jer Gang
           efter min klagende Sang!                 Seer hist den sorgklædte Qvinde
                 imellem Fyrrenes Grene,
                 knælende hist ved et Liig,
                 Friheds Gudinde.
                 Normand! rører det dig?
                 kjender du vel disse Bene?
                 denne Krands om hans Lokker,
                 Egeløvskrandsen, du gav
                 din Knudssøn? . . o Norge,
                 knæl ved hans Grav,
           hvis Ord var Frihedens fjeldfaste Borge,
           som Modstand ei rokker!                  -- Ja, han er borte, din Ven!
                 Knudssøn mon Himlen tilbage
                 vel kræve; -- hans daadfulde Dage
                 beholdt dog Norge igjen!           Hæv dig Frihed! knæl ei ved Baaren!
           Dog see, dine mandige Sønner
           hemme knapt Taaren.
           Nornen ved Bønner
           ikke kan vende sin Iid;
           men evigt den kommende Tid
           vor Knudssøn skal bygge
           et hædrende Minde,
           som reise sin Tinde
           i Frihedens Skygge.           Hæv dig Norge! knæl ei ved Baaren!
           Dog see, dine mandige Sønner
           hemme knapt Taaren.
                 Men evigen grønner,
                 Knudssøn dit Minde
                 og Tiden skal finde
                 Normænd lig Knudssøn, som Frihedens Skjold
                 og Hævder mod Vold.
                 Evig i Salen
                 hist din Skygge skal svæve,
                 lytte med Lyst
                 Til Mændenes Ord udi Hallen,
                 naar for Friheden hæve
                 de frihedselskende Bryst!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE