HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


IDA OG SELMA

           V
iig bort til Syndens haarde Leie, Qval!
           Slip mig udaf din klamme Favn, og kryst
           Mit Hjerte ei med dine hvasse Kløer!
           Det er jo Nat, og Midienattens mørke
           Gudinde hyller mig jo med sit Slør!
          
d.I,b.1,s.7                    Forgjeves rækker Nat sin Valmuekalk:
                 Skjøndt paa mit Øie blødt dens Vinge hviler,
                 Omsvæver mig dog Yndighedsgestalter.
                 Skue hist den høie, ædle, blege Qvinde!
                 Skue hist den smukke, ømme Yndens Datter!
                  -- Men tal du dunkle Taare, Natten drak!
                 Tal blege Kind, hvis Rødme Elskov suged'
                 Og gjorde til min Kummers Monument.
           Hvad Skikkelse maner du frem Phantasie?
                  -- See, Høihed paa Panden den throner!
           Om Læben livsalige Smiils Trylleri,
                 Du deilige Ida!
           Ha! end udaf Elskov min Stemme jo toner.           Men ak! Skjebnens haarde, tungtrammende Haand
                 Dig bøied' ved Kummer, og Roserne vege.
           Min Kjærlighed skuer saa sorgfuld din Aand,
                 Du deilige Dødsbrud.
           I Lidelsers Nat, og de Lilier saa blege!           Vemodig min Elskov var, haabløs jeg saae
                 Min Ida i Elskerens Arme.
           Men stærkere monne mit Hjerte dog slaae
                 For yndige Selma!
           Vee! Haabet kun nærer min Kjærligheds Varme.           En nyssprungen Rose min Selmalil er,
                 I Øiet Forglemmigei smiler,
           Og himmelske Ynder den Rosenknop bær',
                 Beskedent den rødmer,
           Og Uskyld i Bægeret hviler.           Jeg drømte, jeg favned' i Ungdommens Glands
                 Min Selma! jeg følte dit Hjerte
           Mildtbankende -- o da svandt Jordlivets Sands!
                 O min Selma!
           Jeg vaagned' til tærende Smerte.
          
d.I,b.1,s.8              . . . Vil du Emilie . . ? bøi du dit Sind!
                 Lad mit Haab ei i Mulmet forsvinde!
           -- Ha! farver vel Elskov din yndige Kind. . . . ?
                 Smiler dit Øie?
           Af Fryd da min Taare skal rinde!


           Dog, Haab, gjæk mig ei! -- Du bevinger min Pen,
                 Du mig viser kun Elskovens Glæde!
           Dog -- varsler du sandt: før mig hastig da hen
                 Til min Selma!
           O, da vil ei sorgfuld jeg græde.           Nei, da skal min Munterhed Styrke gjenfaae:
                 Hele Verden beundre jeg tvinger
           Min Selma, beundre de Øine saa blaae
                 Hos min Selma!
           Jeg til Himlen med Selma mig svinger!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE