HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


PAA MIN FADERS FØDSELSDAG
NIENDE NOVEMBER 1825           E
lskte Fader for dig strømme
                 Hjertets Ønsker hen til Gud,
                 Som, ved sit Algodheds Bud,
           Sønlig Ømhed vil belønne!


           Paa din Fødselsdag omsvæver
                 Dig din Ældstes Ønskers Hær;
                 Glad, vemodig stemt jeg er,
           Mens for dig jeg Bønner hæver.           Vist da skal i hædret Alder
                 Dine Dage tabe sig!
                 Men at ligne, Fader, dig:
           Det jeg altid Gud paakalder.

d.I,b.1,s.5  

           Ja! at ligne dig som Borger,
                            Fader, Lærd og Embedsmand!
                 Gid at, hist i Himlen, Han,
           Fra dit Hoved jage Sorger!           Gid jeg aldrig Skyer drage
                 Over dine Dage hen --
                 Men min første, bedste Ven,
           I sin Søn see glade Dage!!

Henrik.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE