HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


NORGES FRIHED

           O
! hører Nationer det Ord, som gjenlyder
           Colombias Sletter og Norriges Fjeld.
           O! hør det, o hør det -- det Ærefrygt byder,
           Det er Majestæt, dets Virkning er: Held,
                 Ja Held bærer Frihed
                 Sin Dyrker fra Himlen ned!
                 Dens Pris høit skal gjalde!
                 Despoterne falde
                       Ved Lænkernes Brud!


           Ha! Seinens Bredder ei mere nu skjælve
           Ved Thronernes Rysten, Bastillernes Fald;
           Men Norriges Strømme sig høiere hvælve,
           Som følte de, Normænds, de Gjenfødtes Kald.
                 Ær Norriges Frihed,
                 Som her blot af Love veed,
                 Hæver de Normænds Aand,
                 Binder med ædle Baand
                       Konge og Folk!           End damper jo fra Amerikas Sletter
           Tyrannernes Hæres det udgydte Blod:
           Det gjenreiste Hellas jo Aaget alt letter
           Og Friheden reises hvor Halvmaanen stod:
                 Mildere Frihedens Vinge
                 Sig over Norge mon svinge
                 Og udryste Held
                 Over Dal, over Fjeld,
                       Over frifødte Æt!

d.I,b.1,s.4  

           Lænkerne bruste, som bandt over Have,
                      Rustne og tunge ved Seclernes Old:
           Da Norriges Mænd først sig Friheden gave;
           -- O! Himlenes Herre! vor Frihed ophold!
                 Lad Scandiens Kongehelt
                 Carl, alle Heltes Helt,
      Paa Hakoners Throne
      Høit bære sin Krone
            Til sildige Grav!           Himmelen synes Velsignelser brede
           Over vort Norge ved frugtbare Aar.
           I kommende Tider Held Herren berede
           Vort herlige Land i dets skjønneste Vaar!
                 Her Freden smiler:
                 Her Normands Sværd hviler
                 Som lyner for Land
                 For Norriges Carl Johan
                       Og for den Frihed, vi nyde!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE