HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833

d.I,b.1,s.2  
MINDEQVAD
OVER SØELIEUTENANT L. BRUUN

           F
orunderlig er Herrens Vei,
                      For os den sig i Mulmet svinger,
           Den øiner Dødelige ei;
           Men vist den dem til Maalet bringer,
           -- Du saarer vel, o store Gud!
           Din Godhed sletter Saaret ud!


           En Yngling saae vi at henile,
           Glad til sin elskte Fæstemøe;
           Hans Tanker hos sin Pige hvile:
           Ei tænker fyrig Elsker døe.
           Han iled' hen paa sorte Hav . . . .
           -- Der aabned' sig og blev hans Grav!           Ja! Elskov Farer ikke seer,
           Ei aner Døden Elskovs Hjerte,
           Ved egen Sorg hans Hjerte leer;
           Men græder ved sin Piges Smerte.
           Din strænge Skjæbne rev, o Gud!
           En Elsker voldsomt fra sin Brud!           Dit Legem tumler Bølgens Gang
           -- Og der det sank i Fader-Arme --
Din Sjel til Himlen sig opsvang;
Vi ofre dig vil Taarer varme,
Og bede Herren gyde Trøst
I Faders, Moders, Pigens Bryst.           Min Klage lyder mest for dig,
           O, ømme Pige, i hvis Øie,
           Den tunge Kummer speiler sig,
           Hvis ædle Sjel nu Sorger bøie:
           Græd, Pige, græd! -- Mens Taaren randt,
           Saa ofte jo vor Kummer svandt!

d.I,b.1,s.3  

           En Ven qvad dette, gode Bruun,
                      Med Følelse -- mens Hjertet bæver;
           Hvil rolig nu paa Havets Bund!
           Din Skygge blandt de Kjære svæver.
           En Taare faldt for elskte Møe;
           Og En for dig i vilde Søe.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE