HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


Henrik Wergeland, I, Digte: 1ste Bind 1825-1833
d.I,b.1,s.1  
MEMINISSE DUBIE EST,
QUOD DURUM FUIT PATI

           E
n Sol steeg op
                      Paa Himlens Top,
           Den Eumenidens Fakkel tændte.
           -- Hver følte vistnok, hvor den brændte --
           Men, o Triumph! Fra Himmelbuen
           Neddaler den i Vestens Søe:
           Neddæmpet er alt Helvedluen:
           Den slukkes ud -- Der skal den døe!
           Nu Aftenrødens Skyer svæve
           Om dens, alt variable, Glands;
           Et Jubelraab vi glade hæve
           For frelste Træes end friske Krands!


           Vi glæde os til denne Stund,
           Da Straaler den ei sender flere
           Og ønsker dette Ene kun:
           Gid hede Sol ei komme mere!
           Vi ellers kunde risikere,
           At den vort unge Træe opsved;
           Men, saasom det vist skeer ei mere,
           Saa, skjønne Sol, far hen i Fred.


   BLA VIDERE