Olav Haraldsson

Penny

Olav Haraldsson (1015-1030) Olav den hellige