Mynt fra Olav Haraldsson

Olav Haraldsson
penny
Olav Haraldsson
penny


Coins from Olav Haraldsson