Vikingtid

 
Olav Tryggvason ble tatt til konge i Norge etter mange år som vikinghøvding ute i Europa. Olav preget Norges første mynt. ONLAF REX NOR som betyr "Olav nordmennenes konge" leser vi på forsiden. Olavs penning er etterligning av angelsaksiske penninger preget fra år 991. Fortsatt var det arabiske, tyske og angelsaksiske mynter som utgjorde myntsirkulasjonen i Norge. Det forteller om vikingenes aktivitet i austerveg og vesterveg.

Høyre: Olav Tryggvasons penning funnet på Igelösa kirkegård, Skåne, Sverige i 1924. Dette eksemplaret befinner seg i Lunds Universitets Historiska Museum.

 
Det er funnet flere enn 700.000 arabiske, tyske og angelsaksiske mynter fra vikingtiden i Nord-Europa. Ca 10.000 er funnet i Norge, hvorav bare tre er norske mynter: Olav den hellige-penninger funnet på gården Stein i Buskerud i 1924. Etter ca. 990 øker antallet mynter markert i Norge. På 1000-tallet er det funnet mynter over hele landet så langt nord som Haukøy i Troms.
 
Sagaene forteller om kongen som lønner sine menn i mynt. Danskekongen Knut den store bestikker norske stormenn i kampen mot Olav den hellige i 1028. Mynt ble brukt i handel. Folk betalte bøter og avgifter i mynt. På 1000-tallet var det hundretusener, hvis ikke millioner av mynter i sirkulasjon i Norge.
 


Det er bevart mange middelalderlige avbildninger av helgenkongen Olav. De eldste bildene av Olav den hellige finnes på samtidige mynter.


Venstre: Olav den hellige (1015-1030) penning