År 995

Norges første mynt

Kort etter at han var blitt tatt til konge i Norge sommeren 995, begynte Olav Tryggvason å utgi sølvpenninger i sitt eget navn, ONLAF REX NORmannorum, "Olav nordmennenes konge". På myntenes forside - adversen - er det bilde av en konge, et brystbilde med septer. På baksiden - reversen - er et kors med en bokstav i hver korsvinkel som til sammen danner ordet CRVX, Crux, latin for "kors". Det er naturligvis det kristne kors det dreier seg om.
Nå var ikke dette et myntpreg som Olav Tryggvason hadde funnet på. Begge sider av hans penning viser seg å være nære etterligninger av den angelsaksiske penningtype som kan dateres til årene 991-97.

I England regjerte da kong Ethelred II. Han fikk tilnavnet "den rådville" fordi han kom i beit for råd om hva han skulle gjøre i kampen mot vikinghæren under Olav Tryggvasons og danske Svend Tveskægs ledelse. Kong Ethelred fant bare én utvei: Å betale store pengesummer, danegeld, for å få fred. Det var med danegeld i bagasjen - trolig vesentlig bestående av angelsaksiske Crux-penninger - at Olav Tryggvason vendte hjem våren 995. Kanskje hadde han en angelsaksisk myntmester med seg også. Kong Olavs penninger er iallfall signert av en myntmester med det angelsaksiske navnet Godwine. Det eksemplaret som presenteres i utstillingen, stammer fra det store skattefunnet fra Igelösa nær Lund i Skåne i Sverige.
Olav Tryggvason
Penning, advers
Olav Tryggvason
Penning, revers.

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45