Nåtid

 
Det var i realiteten slutt på den skandinaviske myntunionen i 1920, selv om den ikke formelt ble avviklet. Pengesedler, sjekker og kredittkort har i større grad overtatt myntenes rolle i transaksjoner av større art. Jubileumsmynt, proof-mynt og myntsett preget for samlere har blitt en viktig del av Den Kongelige Mynts produksjon.


 
Til de XVII Olympiske Vinterleker på Lillehammer i 1994 ble det utgitt minnemynter i gull og sølv. Motivene myntene er forsynt med, spenner fra norsk kulturhistorie til folkelig sportsaktivitet og moderne idrettsøvelse.


 
Både første og andre verdenskrig tvang frem utmynting i krisemetaller. Under begge verdenskrigene ble det preget 1, 2 og 5 ører i jern, mens det under andre verdenskrig også ble preget 10, 25 og 50 ører i sink.


 
Med en sped begynnelse i vikingtiden utviklet myntvesenet seg i tidlig middelalder, og ved å opprettholde en viktig rolle i det norske samfunn gjennom middelalder, nyere tid og moderne tid, ser vi i dag en kontinuerlig bruk av mynt i Norge gjennom 1000 år.