År 1940-45


Okkupasjonsmynt 1940-1945

Under den andre verdenskrig oppsto det pengemangel mange steder i landet da kommunikasjonsmidlene ble brutt. Kommuner, institusjoner, banker og andre virksomheter måtte utvikle nødpenger av ymse slag.

Den norske bronsemynten og kobbernikkelmynten inneholdt metall som var viktige for rustningsindustrien. Okkupasjonsmakten krevde at krisemetall skulle brukes i norsk myntproduksjon. 5, 2 og 1-ørene ble preget i jern, og 50, 25 og 10-ørene ble preget i sink. Kongekronen og Haakon VIIs monogram ble fjernet fra preget.

Den norske regjeringen i London lot prege 50, 25, og 10-ører i England. Disse var forsynt med det vanlige førkrigspreget, med kong Haakons monogram og valgspråk. Metallet var nikkelmessing. Disse myntene skulle brukes ved en eventuell alliert landgang i Norge. Etter krigen ble myntene igjen preget i kobber og kobbernikkel.

Venstre: 5 øre fra den tyske okkupasjonen, preget i jern.

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45