År 1875


Den skandinaviske myntunion

I andre halvdel av 1800-tallet etterstrebet de store handelsnasjonene å etablere et internasjonalt pengesystem. Nye store gullforekomster ble oppdaget rundt 1850, og mange mente at man skulle gå over til gull som grunnlag for myntsystemene. Norge deltok i internasjonale forhandlinger om dette fra 1867.

Urolighetene i Europa førte til at de skandinaviske landene gikk sammen om å utarbeide et myntsystem. De gikk inn for gullmyntfot og hovedmyntenheten kronedaler. Da Danmark og Sverige undertegnet avtalen i 1872, var navnet endret til krone. Men Norge holdt seg utenfor enda en tid fremover. Som et mellomspill ble speciedaler gull innført i Norge. En speciedaler gull ble delt i fire kroner eller 120 skilling. På myntene ble både speciedaler/skilling- og kroner/øre-verdien angitt. Første steg på veien mot kroner og øre var tatt.

Fra den 16. oktober 1875 sluttet Norge seg til den skandinaviske myntunion. Første paragraf i den nye pengeloven lyder slik: «Grundlaget for Rigets Myntsystem er Guld og Pængeenheden skal være Krone som deles i 100 Øre.» Slik fikk vi kroner og øre.

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45