År 1814


Norges Bank og "sølvskatten"

Den nye riksbankdaleren (1/2 speciedaler) ble gitt ut som seddel. Først var navneverdien på sedlene lik sølvverdien, men kursen falt raskt. På et halvt år falt den fra samme kurs til 375, det vil si 375 riksbankdaler navneverdi var lik 200 riksbankdaler sølvverdi. Denne kursen ble gjenstand for lange og harde diskusjoner på Eidsvoll i 1814. Riksforsamlingen vedtok å garantere kursen på riksbankdaler-sedlene.

Garantien varte til 1816. Da ble Norges Bank opprettet og speciedaleren innført som hovedenhet, med samme høye sølvinnhold som før krisetidene. Men nå gikk det 120 skilling på daleren. Norges Bank skulle også garantere sedlene som ble utgitt ved sin egen metallbeholdning. For å bygge opp denne, ble det utskrevet en sølvskatt. Atskillige sparepenger og arvesølv ble levert inn til sølvfondet. De nødvendige sølvmengder var innsamlet mot midten av 1820-tallet, men løftet på sedlene "Mod denne Seddel betaler Norges Bank til Ihændehaveren Een Speciedaler Sølv" ble ikke innfridd før i 1842.

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45