1700-tallet

 
Myntvesenet baserte seg fortsatt på daler og skilling. Den dansk-norske valutaen kurant ble brukt parallelt med specievalutaen, men inneholdt lavere sølvverdi. Kurantmynten fikk betegnelsen riksdaler kurant. Under Christian VII (1766-1808) ble det preget mynt med dobbelt verdiangivelse, både i riksdaler kurant og riksdaler species. Forskjell i kurs kom av at de mindre myntene hadde et dårligere sølvinnhold enn de større.

Over: Speciedaler preget under Christian VII.


 
1-skillingen fra 1771 er den vanligste dansk-norske mynten fra 1700-tallet. Til sammen ble det preget 54.757.104 slike skillinger ved myntstedene Altona, København og Kongsberg i perioden 1771-1785.
Høyre: Christian VII, skilling (kobber) 1771


 
Små, runde stykker av preget edelmetall kunne passe godt som smykker og andre prydgjenstander. Mynt har blitt brukt i slike sammenhenger så lenge de har eksistert. På 1700-tallet kjenner vi en rekke tilfeller hvor mynt har blitt benyttet til pynt på knapper og til bunadssøljer og stasknapper.
Over: Frederik IVs 8 skillinger fra perioden 1701-1715, ble til vanlig kalt "parykkåtteskilling" etter kongens hårpryd.