År 1686


Kongsberg myntsted

I 1623 ble det funnet sølvmalm i Sandsvær. Alt året etter ble bergstaden Kongsberg grunnlagt og sølvverket opprettet. Sølvet ble til å begynne med sendt til København og Christiania for å myntes der. I 1686 ble Den Kongelige Mynt flyttet til Kongsberg. En fin serie med speciedalere fra 1690-årene er forsynt med randinnskrifter om sølvrikdommen i Sandsværtraktene:

Det klipperne yder
vor bergmand udbryder
hvad hytten da gyder
af mynten vi nyder

Saadan Nordens skat Gud giemte
til kong Christian den femte

I over tre hundre år har Den Kongelige Mynt ligget på nedsiden av det sørvestlige landfeste under broen over Nybrofossen.

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45