1600-tallet

 
I 1623 ble det funnet sølv i området omkring det blivende Kongsberg. Allerede i 1628 ble det opprettet et myntverksted i Christiania hvor det ble igangsatt produksjon av mynt i alle valører fra 4 speciedaler til
1 skilling.
Venstre: Speciedalere fra Christian IV preget i Christiania.

Myntregnskaper viser at det ble slått over 550.000 1- og 2-skillinger i Christiania i 1648.


 
Under Frederik III (1648-1670) og Christian V (1670-1699) ble det også preget gulldukater ved myntverkstedet i Christiania. Vi vet ikke med sikkerhet om det var norsk gull i disse myntene, men i 1647 ble det preget noen mynter i København av norsk gull. Gullet var utvunnet av malm fra Barbu ved Arendal.


 
I 1686 ble utmyntningen flyttet til Kongsberg. Siden den gang har Den Kongelige Mynt på Kongsberg drevet en så og si kontinuerlig produksjon av mynt.