År 1628


Christiania myntsted

I 1623 ble det funnet sølvmalm i Sandsvær. I 1628 ble det opprettet et myntverksted vest for det gamle brannherjede Oslo, i Christiania, der det ble utmyntet sølv fra Sandsvær. Gullsmed Anders Pedersen ble utnevnt til myntmester 28. april samme år. Myntverkstedet i Christiania ble nedlagt i 1695.

Hovedmynten var nå speciedaleren. Utenom det gjeve dalerstykket og den vesle skillingen ble det preget en mengde andre nominaler. Disse var dels knyttet til speciedaleren som dobbelte (unntaksvis tre- og firedobbelte), halve, kvarte og åttendels speciedalere, dels som multipler av skillingen. Norge hadde dermed en mer omfattende myntrekke enn noen gang tidligere.

Christian IVs etterfølgere, Frederik III og Christian V, preget store mengder sølvmynt i Christiania. Unntaksvis ble også gulldukater myntet. Norsk gull ble til mynt i København. Ved myntverket var de skeptiske til norske gullforekomster. Myntene som ble preget av norsk gull i 1647, har et par briller som motiv, ledsaget av innskriften VIDE MIRA DOMI "Se undrene hjemme". Utmyntningen ved Christiania-mynten ble mindre etter opprettelsen av myntverket på Kongsberg i 1686, men virksomheten varte som forpaktning til 1695.

Venstre: Gulldukat fra Frederik III (advers og revers)

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45