År 1546


Norges første daler

Den første norske daleren ble preget i 1546. Ved Gullnes kobberverk i Seljord hadde man kommet over noe sølv. Dette sølvet ble fraktet til Gimsøy kloster utenfor Skien hvor det i årene 1543-1546 ble preget markstykker, åtteskillinger og skillinger.

Til denne serien hører en sølvgylden fra 1546, en staselig mynt. Så fin og velpreget er den at vi ikke er helt sikre på om den virkelig ble laget på et nytt myntsted som Gimsøy. Klosteret brant ned i 1546, og sølvet ble da sendt til København. Kan hende ble sølvgyldenen først preget der nede. Men i alle tilfelle er den norsk i typen, med den norske løven på reversen. Derfor regner vi den for å være den første norske daleren.Norges første daler
Advers
Fra Christian III
Norges første daler
Revers
Fra Christian III

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45