År 1387


Siste norske utmynting på hundre år

Olav IV Håkonsson (1380-1387) ga ut norske brakteater med kronet monogram. Etter barnekongens død i 1387 kjenner vi ingen sikre norske mynter før under kong Hans (1483-1513).

På et riksmøte i Oslo i 1437 ble det fremmet krav om at "stædhig mynt skall koma i riket". Dette kravet gjaldt trolig at selve utmyntningen skulle gjenopptas i landet.


Over: Brakteat fra Olav IV Håkonsson.

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45