År 1319


Norges første myntunion

I 1319 overtok Magnus Eriksson herredømmet over Norge. Senere samme år ble han konge i Sverige. Fra da ble det preget mindre mynt i Norge. Det var særlig svensk mynt som gjorde seg gjeldende i Norge. Verdien på svensk og norsk mynt ble likestilt - én mark gangbar svensk mynt var lik én mark gangbar norsk mynt. Dette var Norges første myntunion.

Både de tosidige myntene og brakteatene fra denne tiden er innskriftsløse, noe som gjør det vanskelig å skille de norske fra de svenske myntene.

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45