År 1285


Det norske riksvåpenet på mynt

Blant Eirik Magnussons (1280-1299) mange mynttyper ble den mest interessante utgitt rundt 1285. Mynten har stor flate, og preget er av meget høy kvalitet. Adversmotivet er for første gang det norske riksvåpen: Et våpenskjold med en løve med øks i forlabbene.

Omtrent på samme tid opptrer riksvåpenet også i kongens segl. Løven er oppreist i angripende stilling. Øksen er Olav den helliges attributt. Slik danner Eiriks mynt bindeleddet mellom Olav den helliges mynter og dagens mynter hvor det samme riksvåpenet er i bruk.

Over: Eirik Magnusson (1280-1299), penning.
Første kjente offisielle bruk av det norske riksvåpenet.

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45