År 1222


Erkebiskopen får myntrett

"Vi har tilstått .... erkebisp Guttorm ... at han får ha en sølvslåttemann som forstår seg vel på dette arbeid, og en tjenestesvenn med ham ... for til St. Olavs bispedømmes behov å slå sølv av den finhet og vekt som vi eller andre konger bestemmer."

Kong Håkon Håkonsson ga erkebiskopen myntrett i 1222. Erkebiskopen måtte likevel følge kongens pålegg om hvilket myntsystem og sølvinnhold myntene skulle preges etter. I 1281 fratok kong Eirik Magnusson erkebiskopen myntretten, og den ble ikke gitt tilbake før i 1458.

Vi kjenner ingen mynter fra erkebiskop Guttorm i årene etter 1222. Først fra Jon Raude (1268-1282) finner vi brakteater som viser et hode forfra, med en mitra - hodeplagget som biskopene brukte.


Over: Brakteat fra Jon Raude.

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45