1180-1200 
Etter år med uregelmessig utmynting ble det igjen slått store mengder mynt under Sverre Sigurdsson (1177-1202).
Myntene var nå blitt små og tynne. Så tynne at de bare ble preget på én side, såkalte brakteater.Venstre: Sverre Sigurdsson (1177-1202), penning
Venstre: Sverre Sigurdsson (1177-1202), brakteater

 
Mynt under kirkegulv - ble de mistet eller ofret? Enkelte mener myntene ble mistet og trillet ned på gulvet og ned gjennom sprekkene mellom de gamle, slitte og tørre gulvplankene i kirken. Andre mener folk ofret mynt i kirken. Ved å slippe mynt ned gjennom gulvsprekkene søkte folk å få sine ønsker oppfylt, eller de søkte beskyttelse mot vonde makter. Atter andre mener både misting og ofring ligger bak alle myntfunnene i norske middelalderkirker.
 
Disse små brakteatene fra kong Sverres tid (1177-1202) ble brukt til å betale tiende og peterspenger til kirken, og bøter og avgifter til kongen. Det er funnet flere enn 7.000 norske mynter fra kong Sverres tid. Arkeologiske undersøkelser har frembrakt et stort antall Sverre-mynter som har ligget under kirkegulv over hele landet. Mynt var blitt allemannseie i Norge.